Počeo trodnevni trening za pružanje besplatne pravne pomoći

Centar za monitoring i istraživanje je organizovao obuku za nevladine organizacije članice Mreže organizacija za pružanje besplatne pravne pomoći. Trening se održava u periodu od 25. do 28. juna na Žabljaku.

Cilj obuke je da se članovi Mreže upoznaju sa novim vještinama u zdravstvenoj zaštiti pacijenata. Na ovaj način će građani Crne Gore/pacijenti, posebno oni koji pripadaju visoko osjetljivim grupama, dobiti veću podršku u ostvarivanju njihovih prava, dok će kapaciteti članica Mreže, u pružanju pravne pomoći, biti značajno poboljšani. Obuku vode predstavnici partnerske organizacije civilnog društva iz Srbije – YUCOM, jedne od vodećih organizacija za pružanje pravne pomoći u regionu. Predavači će predstaviti međunarodne standarde u pružanju besplatne pravne pomoći kao i praksu Evropskog suda za ljudska prava i primenljivost na domaći pravni sistem. U okviru obuka će biti organizovane radionice na kojima će predstavnici članica Mreže moći da prezentuju svoja iskustva i da primijene nova saznanja kroz studije slučaja.

Obuka se organizuje u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori-Osvajanje povjerenja građana“. Projekat je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS). Ovaj projekat CeMI realizuje u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Centrom za zaštitu potrošača (CEZAP), Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) i Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM). Cilj projekta je da se doprinese dostizanju EU standarda u Crnoj Gori u zaštiti ljudskih prava kao pacijenata i da se doprinese jednakom pristupu zdravstvenim uslugama i pravdi za sve građane, posebno za pripadnike marginalizovanih grupa.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?