CeMI će rasporediti više od hiljadu posmatrača na izborima

Centar za monitoring i istraživanje CeMI danas je održao pres konferenciju u cilju predstavljanja projekta građanskog nadgledanja izbora u Crnoj Gori 2016 godine, koji je podržan od strane ambasade Velike Britanije i Republike Njemačke u Podgorici i ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Osnovni cilj projekta je da doprinese demokratskim uslovima za održavanje transparentnih, slobodnih i poštenih izbora kroz građansku kontrolu izbornog procesa na parlamentarnim i lokalnim izborima. Projekt je osmišljen kako bi se osigurao viši nivo implementacije međunarodnih standarda u oblasti izbora, kao i  prevencija izbornih prevara i sprječavanje zloupotrebe državnih resursa.

Na konferenciji za medije su govorili dr Đuro Stojanović, šef posmatračke misije, mr Nina Tomović, zamjenica šefa misije, Dubravka Popović, koordinatorka dugoročnih posmatrača i Marko Savić, medijski analitičar u okviru misije.

Šef misije, dr Đuro Stojanović, saopštio je da će CeMI u okviru nadgledanja izbornog procesa sprovesti sljedeće aktivnosti:

 • Organizacija obuke policijskih službenika i državnih tužilaca, od strane renomiranih eksperata iz regiona, u cilju podrške policijskim službenicima i državnim tužiocima u sprovođenju efikasnije zaštite prava birača.
 • Praćenje rada Državne izborne komisije (i opšinskih izbornih komisija) u odnosu na pravilnu primjenu Zakona o izborima odbornika i poslanika i Zakona o biračkom spisku
 • Praćenje rada Agencije za borbu protiv korupcije u vezi implementacije Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
 • Praćenje zloupotrebe državnih resursa u predizbornom periodu na osnovu metodologije koju je razvio Transparency International – a koja je prilagođena i implementirana od strane CeMI-ija na prethodnim izborima 2008. 2009. i 2012. godine
 • Praćenje rada i izvještavanja medija tokom predizborne kampanje
 • Praćenje sistema elektronske identifikacije birača
 • Učestvovanje u radu Koordinacionog tijela za praćenje implementacije izbornog zakonodavstva
 • Praćenje centralnog biračkog spiska, njegove promjene i ažuriranja
 • Angažovanje dugoročnih posmatrača koji će pratiti cjelokupan proces predizborne kampanje i njihovi izvještaji će biti periodično objavljivani
 • Angažman preko 1.000 kratkoročnih posmatrača sa ciljem pokrivanja svih biračkih mjesta u toku izbornog dana
 • Izdavanje preliminarne izjave o regularnosti izbora i projekciji izbornih rezultata.
 • Izrada sveobuhvatnog Završnog izvještaja o izborima 2016. nakon završetka izbora.

Stojanović je, u odnosu na probleme u dosadašnjem periodu izbornog procesa, istakao da je potrebno preduzeti sljedeće aktivnosti:

 1. obezbjediti potpuni integritet biračkog spiska kao preduslov za održavanje izbora;
 2. povećati transparentnost političkih partija u oblasti  finansiranje izborne kampanje;
 3. izmijeniti Zakon o izboru odbornika i poslanika u članu 80, nakon potvrde eksperata da crnogorska lična karta nije biometrijski dokument;
 4. značajno povećati koordinaciju institucija zadužene za sprovođenje izbornih zakona –  Državna izborna komisija (DIK), Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Agencija za borbu protiv korupcije.

Mr Nikoleta Tomović je precizirala da će CeMI akreditovati preko 1000 posmatrača izbornog dana koji će tokom cijelog dana izvještavati centralnu kancelariju CeMI-ja o procentu izlaznosti birača i eventualnim nepravilnostima, a po zatvaranju biračkih mjesta i prebrojavanju glasova, javljaće rezultate glasanja.

Dubravka Popović, koordinatorka dugoročnih posmatrača, je dodala da će dugoročni posmatrači uspostaviti kontakte sa svim relevantnim subjektima u izbornom procesu (izbornim komisijama i političkim partijama na svim nivoima, medijima, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim akterima), te da će u svakom trenutku biti spremni da ispitaju i provjere sve moguće zloupotrebe i eventualne nepravilnosti koje se pojave tokom izborne kampanje.

Marko Savić, analitičar izbora, ukazao je na osnovne probleme u dosadašnjoj realizaciji obaveza institucija i implementaciji izbornog zakonodavstva. On je kazao da, obzirom na vremenske rokove, prioritet treba da budu realizovane aktivnosti kontrole izdatih ličnih dokumenata i nespornog utvrđivanja da nema duplo upisanih birača u biračkom spisku, kao i brisanja preminulih lica iz biračkog spiska. Institucije koje su uključene u stvaranje uslova za sprovođenje izbora moraju intenzivno komunicirati i obezbijediti koordinisano djelovanje u toku izbornog procesa.

Do sada to, prema riječima Savića, nije bio slučaj, pogotovo kada je riječ o komunikaciji i koordinaciji na relaciji dvije ključne institucije u izbornom procesu – Ministarstvo unutrašnjih poslova i Državna izborna komisija.

U odgovoru na pitanja novinara, Stojanović je kazao da će CeMI prvi predstaviti tačne projekcije rezultata izbora na bazi paralelnog prebrojavanja glasova, jer je naš cilj da smanjimo tenzije u izbornoj noći i da fer izbori postanu navika.

Govore sa današnje konferencije možete pronaći OVDJE.

Sve informacije o rezultatima izbora, izlaznosti i eventualnim nepravilnostima u izbornom procesu možete naći na sajtu www.cemi.org.me, koji će tokom cijelog izbornog procesa biti redovno ažuriran svim relevantnim novostima vezanim za izbore.

cemi-pres_izbori-01

0 Comments

Leave a reply

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?