Održan okrugli sto „Reforma izbornog sistema u Crnoj Gori“

CeMI je 23. septembra 2016. godine održao okrugli sto na temu „Reforma izbornog sistema u Crnoj Gori“, koji se sastojao od jednog panela na kojem je predstavljen prijedlog praktične javne politike za izmjenu izbornog zakonodavstva, koji CeMI zagovara na bazi rezultata svojih istraživanja. Događaj predstavlja dio međunarodnog naučno-istraživačkog projekta Balkanska komparativna studija izbora: uticaj personalnog glasa na unutarpartijsku demokratiju, koji se realizuje u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu, podržanog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Projekat se sporovodi u zemljama Zapadnog Balkana, u partnerstvu sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, NVO KIPRED sa Kosova, te grupom eksperata iz Bosne i Hercegovine, a uz mentorstvo međunarodnog tima stručnjaka sa Univerziteta u Lozani i Švajcarskog stručnog centra u oblasti društvenih nauka. O modelu za reformu izbornog sistema Crne Gore govorili su: predstavnici CeMI-ja Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora, i Vlado Dedović, direktor Pravnog odjeljenja i član Državne izborne komisije, kao i dr Božidar Vujičić, odbornik u Skupštini opštine Budva i prof. dr Boris Vukićević, professor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Posmatrači su bili članovi političkih partija, međunarodnih organizacija i ambasada u Crnoj Gori.

Gospodin Vujović je naglasio da bi za Crnu Goru bilo od velikog značaja da se uvede sistem preferencijalnog glasa. On je naveo da se CeMI zalaže za korišćenje finskog modela – glasački listić koji je praktično prazan, a birač upisuje samo jedan broj kandidata za kojeg želi da glasa, što može uticati na poboljšanje rada poslanika.  Gospodin Dedović smatra da jedan od ključnih segmenata reforme izbornog sistema u Crnoj Gori u narednoj fazi treba da bude reforma organa ustrojstva izborne administracije, pa je stoga naveo da je CeMI pripremio model Zakona o organima za sprovođenje izbora, to jeste da izborna administracija bude bazirana na načelima nezavisnosti, nepristrasnosti, integriteta. Gospodin Vukićević je govorio o istioriji izbornog sistema Crne Gore, i naveo je da je Crna Gora stota po broju žena u parlamentu, od 193 članice Ujedinjenih nacija, a ispred nje se nalaze Alžir, Avganistan, Pakistan, Ujedinjeni arapski emirati, Južni sudan. Gospodin Vujačić kazao je da se Građanska akcija obratila Ustavnom sudu da se izjasni da li u skladu sa Ustavom birači u Crnoj Gori imaju pravo da neposredno biraju.

Na okruglom stolu su se svi učesnici saglasili da bi reforma postojećeg izbornog sistema bila neophodna i da bi se trebala kretati u pravcu izmjene kako bi se podigla odgovornost poslanika prema biračkom tijelu.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?