Potpisan Memorandum o saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom

Centar za monitoring i istraživanje CeMI i Centar za demokratsku tranziciju CDT danas su potpisali Memorandum o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i nevladinih organizacija koje prate izbore, u cilju iniciranja saradnje između VDT-a i nevladinih organizacija CeMI i CDT, te zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka izgradnji povjerenja građana u izborni proces i očuvanju integriteta izbornog procesa.

Vrhovno državno tužilaštvo obavezalo se da će promovisati proaktivni pristup u gonjenju počinilaca krivičnih djela, redovno informisati javnost o postupcima u vezi sa kršenjem izbornih prava, te nastaviti komunikaciju sa medijima i civilnim sektorom. Vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković, poručio je da će se VDT odgovorno odnositi prema svim eventualnim nezakonitostima u izbornom procesu, te da će počinioci snositi odgovornost bez obzira na političku pripadnost.

CeMI i CDT su se, sa druge strane obavezali da Specijalnom državnom tužilaštvu upute inicijative za pokretanje postupaka za krivična djela protiv izbornih prava; obavijeste VDT o saznanjima ili dokazima o krivičnim djelima koja ugrožavaju legitimitet izbornog procesa; olakšaju komunikaciju građana o njihovim saznanjima sa VDT-om; te sprovedu kampanju sa ciljem podsticanja građana da prijave VDT-u nezakonitosti u uzbornom procesu.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?