Saopštenje povodom ličnih karata državljana Crne Gore

Uzimajući u obzir da lične karte državljana Crne Gore nijesu biometrijski dokument, postavlja se pitanje da li će građani Crne Gore moći da glasaju na izborima u oktobru sa ličnom kartom, ili samo sa pasošem.

Naime, nakon potvrde eksperata da crnogorska lična karta nije biometrijski dokument, kao i činjenice da se Zakonom o ličnoj karti ovaj dokument ne definiše kao biometrijski, pitanje je kako tumačiti odredbu iz. čl 80 Zakona o izboru odbornika i poslanika koja kaže: „Birač saopštava biračkom odboru svoje ime i prezime, a svoj identitet dokazuje biometrijskom ličnom kartom ili pasošem“. Ukoliko se Zakon bude primjenjivao doslovno, birač neće moći da dokazuje svoj identitet na osnovu lične karte, te samim tim neće moći ni glasati uz pomoć samo ovog dokumenta.

Činjenica da lične karte nisu biometrijski dokument, takođe dovodi u pitanje efektivnost elektronske identifikacije birača, jer uređaj ne prepoznaje kodiranu sliku/biometrijske podatke glasača, već samo povezuje tekstualne podatke na karti sa slikom u sistemu.

CeMI izražava nezadovoljstvo i traži odgovornost onih koji su utrošili ogromna sredstva za izradu elektronskog sistema za identifikaciju birača koji nije u stanju da obezbijedi dovoljan nivo pouzdanosti kontrole. Nažalost, sve do juče su državni zvaničnici MUP-a obmanjivali javnost. Ovdje je važno naglasiti odgovornost prethodne uprave MUP-a koja je koordinirala izradu sistema elektronske identifikacije birača. MUP je morao prilikom izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika da reaguje i ukaže da crnogorski građani ne koriste biometrijska dokumenta. Možemo sa žaljenjem konstatovati da postoji velika nesrazmjera između uloženog i dobijenog kada je riječ o izradi sistema elektronske identifikacije birača. Sistem elektronske identifikacije birača svakako predstavlja korak naprijed, ali je taj korak mali i nedovoljan da sa pouzdanošću znamo da zloupotreba nema prilikom glasanja. Ono što je dobro jeste da su građani, međunarodni i domaći posmatrači saznali istinu te da će to doprinijeti većem stepenu opreza prilikom nadgledanja izbornog procesa.

S obzirom da nema vremena do izbora za neke ozbiljne intervencije, jedino što ostaje da se uradi da bi glasači mogli da ostvare svoje pravo uz pomoć lične karte jeste da se što prije izmijeni Zakon o izboru odbornika i poslanika u članu 80, nakon čega je potrebno razmotriti i druge moguće praktične posljedice ove činjenice na izborni sistem.

Nakon izbora smatramo da treba nastaviti proces unapređenja uslova za fer i slobodne izbore kroz proces uvođenja biometrijskih karata, bez obzira što je to skup proces, kao i prilagoditi postojeći sistem elektronske identifikacije birača biometrijskim kartama kada one budu uvedene.

0 Comments

Leave a reply

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?