Saradnjom policije i tužilaštva moguće smanjiti broj krivičnih djela u toku izbornog procesa

Uspostavljanjem saradnje između policije i tužilaštva moguće je uticati na smanjenje broja krivičnih djela u toku izbornog procesa, ocijenjeno je na seminaru Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

CeMI je organizovao u Budvi dvodnevni seminar „Saradnja policije i tužilaštva u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela u toku izbornog procesa“, tokom kojeg su učestvovali predstavnici tužilaštava, specijalne tužiteljke i tužioci, kao i policijski službenici, viši policijski inspektori i inspektorke iz čitave Crne Gore.

Šef misije CeMI-ja Đuro Stojanović, pozdravio je učesnike seminara ističući da je cilj ovog seminara uspostvaljanje saradnje policije i tužilaštva u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela u toku izbornog procesa.

„CeMI više od 15 godina nadgleda izbore i mi smo kako u Crnoj Gori tako u inostrastvu kao dio međunarodne mreže posmatrača ENEMO nadgledali izborni proces. Ono što mislimo da ovoga puta možemo više, jeste povezati policiju i tužilaštvo sa jedne strane i povezati sa dobrom praksom iz okruženja, a takođe nadam se pružiti više informacijama vama koji svakodnevno radite na ovom pitanju “, rekao je Stojanović.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja Zlatko Vujović, je rekao da  je povjerenje u izborni proces dosta narušeno i da od brze tužilaštva i policije u slučajevima kada dođe do kršenja Krivičnog zakona zavisiće povjerenje u izborni proces.

„Iskustva koja smo stekli kroz međunarodne misije su nas uputile da bi ovoga puta bilo dobro da prenesemo iskustvo iz našeg susjedstva – predavači će doći sa Kosova. Iz te države će doći predavači jer se Kosovo suočilo sa nevjeraovtnim padom povjerenja u izborni proces i što je Kosova bilo pozornica velikog uticaja  međuanrodne zajednice i tretiranja raznih zloupotreba koje su bile izuzetno izražene na tom području.“, zaključio je Vujović.

Seminar je otvorio ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović koji je kazao da je ključni problem poštenog izbornog procesa „u poštenom zakonodavstvu“.

„Imamo zakonodavni okvir koji onemogućava čak i one koji hoće nešto da urade da to urade na kvalitetan način“, ukazao je Danilović, navodeći da je zakonski okvir ostao nedostatan.

„Iskreirane su nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u izbornom procesu, i to samo po sebi treba da nam stavi do znanja gdje smo trenutno. Mogli bismo da diskutujemo da li u demokratskim zemljama SDT ima neposrednu nadležnost kada je u pitanju izborna utakmica, ali ja vjerujem da smo to dobro iskreirali, i da nam je to na izborima koji slijede sigurnost više. Zloupotreba resursa i potencijalno otkrivena krivična djela ovog puta neće biti zaboravljana. Predstoji nam ogroman posao, ali bolje da je tako. Trebaće nam dosta sreće da u oktobru imamo pristojne izbore, a još mnogo godina i rada za poštene izbore“ zaključio je Danilović.

Predstavnica Vrhovnog državnog tužilaštva, Lidija Mitrović, podsjetila je da su krivična djela protiv izbornih prava nedavno u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva koje će, kako je poručila, i pored velikog broja predmeta sa punom dogvornošću ispratiti izborni proces i reagovati u slučaju kršenja izbornih prava i eventualnih zloupotreba.

„Kako su određeni subjekti u Crnoj Gori procijenili da će SDT svojim radom doprinijeti da izbori budu zakonito, mi ćemo sa naše strane svojim efikasnim radom prije, u toku i nakon izbornog procesa učiniti da tako stvarno i bude. U tom cilju je potrebna što bolja saradnja tužilaštva i policije, nevladinih organizacija ii svih druih aktera i učesnika izbornog procesa, kao i samih građana“, istakla je Mitrović.

Na seminaru su učestvovali i državna tužiteljka u , koji su govorili o primjeru dobre prakse u dijelu institucionalne saradnje tokom održavanja izbora u toj državi.

Predavači sa Kosova su kazali da je uzrok uspostavljanja saradnje između institucija tokom održavanja izbora bio pad povjerenja u izborni proces građana Kosova.

„Ideja je potekla od glavnog Državnog tužilaštva i policije, sa ciljem da se preventivno djeluje na smanjenje manipulacija u procesu glasanja, a koje su bile evidentne u prethodnim izbornim ciklusima“, kazao je Šabani.

On je rekao da je saradnja pet institucija formalizovana kroz Memorandum o saradnji koji je potpisan za lokalne izbore 2013. i za parlamentarne izbore 2014. Godine, a taj dokument su potpisali Državno tužilaštvo, Policija Republike Kosovo, Sudski savjet, Centralna izborna komisija i Izborni panel za žalbe i predstavke.

„Osnovni cilj ovakve saradnje bilo je proaktivno zajedničko djelovanje pomenutih institucija utemeljeno u Ustavu i Zakonu o državnim tužiocima, koji im pruža mogućnost da pokrenu preventivne mjere u cilju suzbijanja krivičnih djela u toku izbornog procesa“, pojasnio je Šabani.

Konkretizovanje saradnje kroz potpisivanje memoranduma je, kako je istakao, uslovilo da se primat za rješavanje u okviru tih institucija da upravo slučajevima kršenja zakona u toku izbornog procesa.

„Rezultati ovakvog preventivnog djelovanja su osnažili povezivanje institucija, zajednički rad u rješavanju slučajeva, i najvažnije uticali su na svijest građana da su izborne manipulacije kažnjive, ali i na to da budu objektivno obaviješteni o svim aspketima izbornog procesa, o uočenim nepravilnostima, pokrenutim slučajevima tokom čitavog izbornog procesa“, kazao je Šabani.

U poređenju sa prethodnim izbornim procesima, kako je ukazao, nakon uspostavljanja ovakve saradnje broj krivičnih djela u toku izbornog procesa je drastično smanjen.

Ovaj seminar realizivan je u okviru projekta „Građansko nadgledanje izbora u Crnoj Gori 2016. Da fer izbori postanu navika“, koji finansiraju ambasade Velike Britanije i Republike Njemačke u Podgorici i ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?