CeMI danas predao spisak sa 1,4 hiljade posmatrača

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) predao je danas Državnoj izbornoj komisiji spisak od 1400 posmatrača za akreditaciju, koji su se prijavili za građansko nadgledanje parlamentarnih izbora zakazanih za 16. oktobar, saopštio je šef posmatračke misije CeMI, Đuro Stojanović.

On je kazao da to predstavlja najveću posmatračku misiju u Crnoj Gori i jednu od najvećih koje je ta organizacija radila – „po broju posmatrača, složenosti i ozbiljnosti pristupa, najsličniju misiji Referendum -2006“.

„Naš cilj je da budemo na oko 1200 biračkih mjesta. Potrudićemo se da sva dostupna biračka mjesta imaju posmatrače CeMI-ja“, rekao je Stojanović.

Pored kratkoročnih posmatrača, CeMI će imati i mobilne timove koji će obilaziti biračka mjesta.

„Takođe, imamo i dugoročne posmatrače, koji već duži period obilaze kako opštinske izborne komisije, tako i političke partije i medije. Tako da će to biti jedan veliki tim, koji će u toku samog izbornog dana pokušati da ustanovi sve nepravilnosti koje se dešavaju“, naveo je Stojanović.

CeMI će primjenjivati dvije metode obrade podataka i to parcijalno prebrojavanje glasova metodom reprezentativnog uzorka (PPVT) I paralelno prebrojavanje glasova (PVT).

„Kao prvo, mi ćemo sa određenog uzorka, kako bi dobili brze rezultate, prikupljati informacije od zatvaranja biračkih mjesta i što je moguće ranije dobiti prve projekcije rezultata izbora. Takođe ćemo obrađivati informacije i PVT metodom – metodom sa svih biračkih mjesta“, kazao je Stojanović.

On je rekao da će se CeMI truditi da, nakon objave procjene rezultata sa uzorka, nastavi sa prikupljanjem podataka i te procjene verifikuje sa, kako je naveo, informacijama koje budu dobili sa svih dostupnih biračkih mjesta.

„Uvijek podaci sa određenih biračkih mjesta stignu preko noći ili dođe do određenih problema, tako da možemo govoriti o nekih 99 odsto biračkih mjesta za koje očekujemo da ćemo imati informaciju tokom izbornog dana“, ukazao je Stojanović.

U toku izbornog dana CeMI će imati redovne pres konferencije i javnost obavještavati o izlazosti, nepravilnostima, trendovima glasanja i na kraju o projekciji rezultata.

„Pres konferencije će biti o otvaranju biračkih mjesta, da li su sva biračka mjesta otvorena, da li je sve u redu na biračkim mjestima, izlaznosti, mogućim nepravilnostima, a po zatvaranju od biračkih mjesta, biće izvještaji o procjeni rezultata“, precizirao je on.

Stojanović je istakao da će sve informacije o toku izbornog dana biti dostupne na posebnom veb sajtu CeMI-ja.

„Na tom veb sajtu ćete imati informacije kako o rezultatima sadašnjih informacija tako i niz drugih informacija o ranijim izborima, parlamentarnim, predsjedničkim, referendumu, tako i o nepravilnositma i izlaznostima tokom dana“, naveo je Stojanović.

Svi ti podaci će, kako je dodao, biti dostupni na CeMI-jevim nalozima na Facebook-u, Twitter-u.

Stojanović je  kazao da je cilj CeMI- ja  da da projekcije rezultata koji su sigurni.

„Ponosimo se time da način na koji obrađujemo podatke i način na koji ih saopštavamo javnosti su rezultati koji jako malo odstupaju od onih koji su na kraju izborne noći“, istakao je Stojanović.

Kako je poručio, u CeMI-ju će se truditi da budu transparentni i da će sve informacije koje budu imali podijeliti sa javnosti.

„Rezultate praralnog prebrojavanja glasova možemo očekivati relativno brzo, dok će rezultati sa svih biračkih mjesta doći nešto kasnije u toku noći“, kazao je Stojanović.

 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?