DIK umjesto Porobiću trebalo da da mandat Laličićkoj

Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) uputio je Državnoj izbornoj komisiji (DIK) zahtjev za otklanjanjem štetnih posljedica nastalih pogrešnim raspoređivanjem mandata koji je, umjesto Petra Porobića, trebalo da dobije prva na listi pripadnica manje zastupljenog pola, Jovanka Laličić.

CeMI je, u zahtjevu upućenom predsjedniku DIK-a Budimiru Šaranoviću, upozorio da je Komisija pogrešno primijenila član 104. Zakona o izboru odbornika i poslanika i utvrdila da, kako su, naveli, mandat treba da se rasporedi i osobi koja nema na to zakonsko pravo ovom prilikom.

Iz CeMI-ja su ukazali da je aktom broj 1060/8, od 30.11.2016. godine DIK predvidio da se upražnjeni mandati raspoređuju „kandidatima po redosljedu sa izborne liste i to Mihailu Anđušiću, Miomiru M. Mugoši, Dragutinu Papoviću, Nadi Drobnjak, Petru Smoloviću i Petru Porobiću“.

„„Zakon o izboru odbornika i poslanika član 104, stav 2 predviđa da „ako na izbornoj listi sa koje je odbornik, odnosno poslanik izabran preostane isti ili veći broj kandidata od broja odbornika, odnosno poslanika kojima je prestao mandat izabraće se onaj kandidat koji je sljedeći prema redosljedu na izbornoj listi.““, navodi se u zahtjevu koji potpisuje predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja Zlatko Vujović.

On je ukazao da stav 3 istog člana navodi da „ Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako mandat prestane odborniku, odnosno poslaniku iz reda manje zastupljenog pola, umjesto njega izabraće se prvi sljedeći kandidat na izbornoj listi iz reda manje zastupljenog pola.

„Stoga ste 6. (24. na izbornoj listi) upražnjeno mjesto koje je nastalo imenovanjem Suzane Pribilović za članicu Vlade Crne Gore, popunili na pogrešan način. Umjesto Petra Porobića (42. na izbornoj listi), koji je naredni na izbornoj listi trebali ste u skladu sa  čl. 104 stav 4 rasporediti mandat prvoj na listi pripadnici manje zastupljenog pola. Manje zastupljeni pol na izbornoj listi „Sigurnim korakom! DPS – Milo Đukanović“  je ženski“, pojasnio je Vujović.

Umjesto Suzane Pribilović, kako je precizirao, mandat treba  da dobije Jovanka Laličić (44. na izbornoj listi), prva naredna žena na izbornoj listi.

Iz CeMI-ja su apelolovali da DIK hitno pokrene procedure da se ispravi nastala šteta I da se otklone štetne radnje nastale pogrešnom primjenom Zakona o izboru odbornika i poslanika.

“DIK nema pravo da mijenja izbornu volju građana, odnosno da mimo zakona odlučuje ko će biti nosilac poslaničkog mandata. Ukoliko Vašu akt ne preinačite, odnosno sprovedete isti postupak u saglasnosti sa Zakonom CeMI će preduzeti radnje da se štetne posljedice hitno otklone na drugi način”, poručili sui z te organizacije.

U tabeli niže, možete naći tabelarni prikaz i poređenje DIK-ovog i ispravnog raspoređivanja mandata.

 

Poređenje
Upražnjena mjesta Upražnjena mjesta
2. Duško Marković 2. Duško Marković
3. Milutin Simović 3. Milutin Simović
5. Mevludin Nuhodžić 5. Mevludin Nuhodžić
11. Nikola Janović 11. Nikola Janović
22. Predrag Bošković 22. Predrag Bošković
24. Suzana Pribilović 24. Suzana Pribilović
Način kako je DIK rasporedio mandate Ispravan način raspoređivanja mandata
2 – Markovića  – mijenja 37 – Mihailo Anđušić 2 – Markovića  – mijenja 37 – Mihailo Anđušić
3 – Simovića – mijenja 38 –  Miomir M. Mugoša 3 – Simovića – mijenja 38 –  Miomir M. Mugoša
5 – Nuhodžića – mijenja 39 – Dragutin Papović 5 – Nuhodžića – mijenja 39 – Dragutin Papović
14 – Janovića – mijenja 40 – Nada Drobnjak 14 – Janovića – mijenja 40 – Nada Drobnjak
22 – Boškovića – mijenja 41 – Petar Smolović 22 – Boškovića – mijenja 41 – Petar Smolović
24 – Pribilovićku – mijenja 42 – Petar Porobić

 

24 – Pribilovićku – mijenja naredna zena

(čl. 104 st. 4) – 44 – Jovanka Laličić

 

 

 

 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?