Potpisan Memorandum o saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije

galerija_3.original

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić i izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje Nikoleta Tomović potpisali su Memorandum o saradnji, kojim je postignuta saglasnost o sprovođenju efikasne javne kontrole nad djelovanjem i finansiranjem političkih subjekata i izbornih kampanja.

Memorandumom o saradnji, koji je potpisala i izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković, postignuta je saglasnost o budućim zajedničkim aktivnostima na podizanju nivoa javne etike, integriteta, transparentnosti i kontrole nad sprovođenjem javnih funkcija i ovlašćenja.

Memorandumom su predviđene zajedničke aktivnosti na zaštiti zviždača i proaktivnom radu na podsticanju etične i zdrave radne sredine u javnom i privatnom sektoru, kao i drugim oblastima prevencije korupcije, uz poštovanje nadležnosti Agencije i misija strana potpisinica.

Saradnja će se zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i međusobnog informisanja.

Ovim Memorandumom, između ostalog, utvrđeni su konkretni modaliteti jačanja međusobne saradnje u osmišljavanju, planiranju i sprovođenju projekata  i aktivnosti od obostranog interesa.

„Cilj nam je da kroz zajedničku realizaciju konkretnih aktivnosti, u domenu svojih nadležnosti,  našim kolegama  i građanjima Crne Gore obezbijedimo dodatna znanja i vještine potrebne za efikasnu i kvalitetnu primjenu i poštovanje nacionalnih propisa i međunarodnih standarda u oblasti prevencije korupcije“ poručio je Radonjić nakon potpisivanja Memoranduma.

Memorandum je otvoren i za druge organizacije civilnog društva koje prihvataju principe i odredbe tog akta, i koje su spremne da na osnovu uzajamnog poštovanja i razumijevanja, unapređuju i jačaju saradnju kroz zajedničko preventivno djelovanje u borbi protiv korupcije, i tako doprinesu razvoju kulture društva netolerantnog na korupciju.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?