O projektu

Centar za monitoring i istaživanje realizuje projekat pod nazivom „Jačanje kapaciteta organizacije za zagovaranje javnih politika i uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou”.

Opšti cilj ovog projekta je da CeMI napravi korak dalje i da postane konkurentnija organizacija uvođenjem novih metoda, tehnologija i tema i unaprjeđenjem kvaliteta svojih proizvoda i uticaja svojih rezultata.

Specifični ciljevi projekta su :

 1. Nadograđivanje istaživačkih i zagovaračkih kapaciteta i proširenje oblasti javnih politika;
 2. Poboljšati postojeće i napraviti nove kanale za komunikaciju i proširenje;
 3. Osigurati održivost sprovedenih istraživanja.

Ovi ciljevi biće ostvareni kroz širenje obima istraživanja javnih politika i uticaja od nacionalnog do međunarodnog nivoa, povećanje uticaja zagovaranja koje je zasnovano na dokazima, kao i kroz uvođenje novih istraživačkih pristupa i proširenje liste tema za istraživanje javnih politika. Povezivanje CeMI-ja sa donosiocima odluka u institucijama Evropske Unije i ključnim evropskim zemljama kroz redovne i ad hoc radne posjete evropskim institucijama i zemljama članicama EU, kao i održivim kanalima komunikacije sa državnim institucijama država članica EU i evropskim think tank organizacijama, biće  ustanovljeno kako bi se povećao uticaj zagovaranja zasnovanog na dokazima. Osim toga, poboljšanje postojećih i stvaranje novih kanala za komunikaciju i proširenje uključiće više vidljivosti podataka, nadogradnjom naše online prezentacije i održavanjem postojeće baze podataka o proizvodima. Na kraju, održivost naših istraživanja biće osigurana digitalizacijom arhive i stvaranjem virtuelne poslovne usluge istraživačima.

Projektom je predviđeno praćenje sledećih aktivnosti:

 • Trodnevni seminar o strateškom planiranju koji će organizovati tim koordinatora sa ciljem da se razvije strateški plan organizacije za period 2017-2021;
 • Trodnevni trening za kvalitativnu komparativnu analizu (QCA);
 • Trening o načinu istraživanja politike koji bi održali istaknuti istraživači i predavači Georg Lutz i Michael Marsh;
 • Izrada novog sajta CeMI-ja, koji će biti obnovljen na novoj platformi, sa boljim softverskim rješenjima;
 • Izdavanje dvomjesečnih info-grafika koji će predstavljati ključne događaje u radnjama vezanim za borbu protiv korupcije;
 • Organizovanje treninga za unaprjeđenje komunikacijskih vještina za zagovaranje javnih politika;
 • Tri radne posjete evropskim institucijama i delegacijama zemalja članica EU, koje će biti fokusirane na rast uticaja zagovaranja koje je zasnovano na dokazima;
 • Izrada virtuelne kancelarije, izrada digitalne arhive- baze za istraživanje politike;
 • Stvaranje međunarodnog resursnog plana;
 • Uspostavljanje nove pozicije u organizacionoj strukturi CeMI-ja (službenik za komunikacije);
 • Proširenje istraživačkog odbora sa četiri međunarodna eksperta.

 

Projekat je finansiran od strane Open Society Institute – Think Tank Fund.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?