Održan trening na temu komparativne kvalitativne analize u društvenim naukama

Vijest3.1

U saradnji sa Švajcarskim ekspertskim centrom za oblast društvenih nauka (FORS), Centar za monitoring i istraživanje CeMI je organizovao metodološki trening na temu upotrebe kvalitativnih tehnika u društvenim istraživanjima, od 18 do 19. februara 2017. godine u Budvi.

U okviru treninga, održana su predavanja na temu komparativnih istraživačkih projekata, tehnika u komparativnim istraživanjima, kao i komparativne kvalitative analize (QCA tehnika).

Predavači na treningu su bili Benoit Rihoux, Mark Franklin i Georg Lutz, dok su među učesnicima bili CeMI-jevi partneri i saradnici na projektu „Balkanska komparativna studija izbora: Prezidencijalizacija političkih partija – organičenje unutarpartijske demokratije“.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?