Organizovan regionalni sastanak na temu strateškog planiranja

Vijest1.1

Centar za monitoring i istraživanje CeMI organizovao je od 15 do 16. ferbuara sastanak na temu strateškog planiranja budućih aktivnosti regionalnog konzorcijuma organizacija koje se bave istraživanjima izbornih i partijskih sistema, odnosno političkim procesima na Balkanu uopšteno.

Sastanak je organizovan u okviru projekta „Balkanska komparativna studija izbora: Prezidencijalizacija političkih partija – organičenje unutarpartijske demokratije“, koji je podržan od Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), a na kojem su CeMI-jevi partneri Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, NVO Demokratija za razvoj (D4D) sa Kosova, Albanski institut za poltiičke studije (AISP) iz Albanije, te grupe ekperata iz Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Na sastanku partnera utvrđeni su strateški okvir djelovanja organizacija uključenih u projekat kroz regionalni konzorcijum, fundraising plan, kao i mogućnosti za dalje regionalno i međunarodno umrežavanje.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?