Organizovana međunarodna naučna konferencija u Budvi

Panel1.1

Centar za monitoring i istraživanje CeMI je održao drugu po redu međunarodnu naučnu konferenciju na temu prezidencijalizacije političkih partija u zemljama Zapadnog Balkana, od 17 do 18. februara 2017. godine u Budvi.

Konferencija je organizovana u okviru međunarodnog naučno-istraživačkog projekta „Balkanska komparativna studija izbora: Prezidencijalizacija političkih partija – organičenje unutarpartijske demokratije“.

Na konferenciji su predstavljeni nalazi istraživačkog rada na temu ovlašćenja predsjednika političkih partija u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji i Hrvatskoj.

Događajem je moderirao profesor na Univerzitetu Sapienza u Italiji, dr Gianluca Passarelli, urednik jedine međunarodno objavljenje knjige na temu prezidencijalizacije, a ujedno i urednik knjige koja će biti objavljena u okviru ovog projekta na temu prezidencijalizacije političkih partija na Zapadnom Balkanu.

Dvodnevna konferencija je okupila regionalne eksperte u oblasti političkih, izbornih i partijskih sistema, koji su CeMI-jevi partneri na ovom projektu, a među izlagačima i diskusantima na panel diskusijama su bili i međunarodni stručnjaci Michael Marsh (Trinity College u Dablinu), Mark Franklin i Georg Lutz (Univerzitet u Lozani).

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?