Najviše prijava za kršenje prava pacijenata iz Podgorice

zdravo-zdravstvo-cover-672x565

Crnogorski građani su, putem aplikacije Zdravo zdravstvo, u najvećem broju slučajeva prijavljivali kršenje njihovih prava kao pacijenata, dugo čekanje na zdravstvenu uslugu, ali i pozitivne primjere u radu zdravstvenih radnika.

Aplikacija za zaštitu prava pacijenata Zdravo zdravstvo nastala u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 Najveći broj prijava stigao je iz Podgorice, Nikšića i Kotora.

Najviše prijava odnosi se na kršenje prava pacijenata, dugo čekanje na zdravstvenu uslugu, ali i na pozitivne primjere rada zdravstvenih radnika. Građani su u manjem broju slučajeva prijavljivali kršenje prava na privatnost i dijagnozu, kao i korupciju“.

Kada su u pitanju slučajevi kršenja prava na privatnost, evidentni su slučajevi kršenja u domovima zdravlja koji svojim prostorijama ne omogućavaju u potpunosti zaštitu privatnosti tokom ginekološkog pregleda ili obavljanja EKG pregleda.

Posebno su upečatljive prijave koje se odnose na nepristupačnost zdravstvenih ustanova osobama sa invalidetom, a koje sadrže fotografije kao dokaze.

U slučaju prijave da je rampa jako strma i teška za korišćenje u nikšićkoj Opštoj bolnici, dobili smo odgovor iz te zdravstvene ustanove da je tender već raspisan i da rampu koriste “lica sa posebnim potrebama.

Ova aplikacija je poslužila građanima da ukažu na taj problem, nakon čega je CeMI reagovao i dobio odgovor, ali ne možemo da zanemarimo činjenicu da je iskorišćena sintagma „lica sa posebnim potrebama“ neprihvatljiva, dodatno kad dolazi od zdravstvenog radnika.

Pozivamo sve građane da besplatno preuzmu aplikaciju Zdravo zdravstvo putem Google play store-a ili veb sajta www.zdravozdravstvo.me, koja će im omogućiti da anonimno prijave kršenja prava pacijenata.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?