Nastavljena saradnja sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva CALIMS

Predstavnici Centra za monitoring i istraživanje održali su u srijedu 23. marta sastanak sa predstavnicima CALIMS-a sastanak sa ciljem prezentovanja aktivnosti na projektu „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“.

Na sastanku su prezentovane aktivnosti koje su vezane za način rada i pisanja studija, gdje je objašnjen komparativni pristup u istraživanju, kao i analiza dobre prakse iz zemalja regiona i EU.

Takođe, riječi je bilo i o početku rada prve mobilne i web aplikacije za anonimne prijave građana u slučaju kršenja njihovih prava kao pacijenata i mogućim slučajevima korupcije.

Od strane direktora Agencije predstavljene su nadležnosti i značaj Agencije u sistemu zdravstva te aktivnosti koje ona sprovodi u cilju sprečavanja korupcije u domenu svoga djelovanja.

CeMI je odlučio da kroz saradnju i sa CALIMS-om dobije potrebne podatke o svim aspektima njihovog rada i upotpuni svoje informacije o tržištu ljekova, javnim nabavkama, postupcima registracije ljekova i medicinskih sredstava itd.

Pored dijela vezanog za javne nabavke, na sastanku je bilo riječi i o nastavljanju već uspostavljene saradnje. Poseban akcenat stavljen je na prezentovanju aktivnosti na ovom projektu, gdje je izražena spremnost da u buduće ukoliko bude potrebe da neko od predstavnika CALIMS-a učestvuje na događajima, ili da intervju u cilju pojašnjenja pojedinih djelatnosti, da će se rado odazvati pozivu CeMI-ja.

Istaknuta je uloga i rad stručnjaka Agencije u izradi zakona i drugih pravnih akata iz domena zdravstva kao i njihovo usaglašavanje sa direktivama EU kroz rad u pregovaračkim grupama formiranim od strane Vlade za pregovore u procesu pristupanja EU.

Na sastanku se zajednički odlučilo da ranije uspostavljenu saradnju treba nastaviti bez potrebe potpisivanja novog memoranduma, već treba proširiti postojeći memorandum i na projekat koji je prezentovan.

Na kraju sastanka obostrano je konstatovan visok nivo saradnje CeMI i Agencije koji se odvija po memorandum o saradnji koji je potpisan u toku 2013. godine. Dogovoreno je da svu dalju komunikaciju CeMI prema Agenciji može obavljati preko PR službe Agencije tj. preko Marije Savović (marija.savovic@calims.me), a za aktivnosti koje se odnose na formiranje tijela za javne nabavke u sistemu zdravstva Željka Bešović (zeljka.besovic@calims.me), rukovodioca Sektora za ljekove i medicinska sredstva.

 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?