Tomović: Aplikacija omogućava potrošačima da prijave konkretno kršenje njihovih prava

Nikoleta Tomović_gostovanje TVCG_potrošači

Veb i android aplikacija za zaštitu prava potrošača omogućava građanima da prijave konkretno kršenje njihovih prava, nakon čega se prijava, ukoliko je validna, šalje nadležnim institucijama, kazala je izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), Nikoleta Tomović.

Ona je danas, u Jutarnjem programu na Televiziji Crne Gore, predstavila veb i mobilnu aplikaciju za zaštitu prava potrošača, koja je nastala u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistem zaštite prava potrošača“, kojeg finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Tomović je pojasnila da aplikacija omogućava građanima da prijave konkretno kršenje njihovih prava.

„Ukoliko je prijava u redu, naš administrator je odobrava i šalje nadležnim institucijama. Sve njihove odgovore mi objedinjujemo i postavljamo u oviru iste aplikacije, tako da svi zainteresovani mogu da vide sve prijave i sve odgovore. Ako je nepotpuna, prijava će biti odbijena“, navela je Tomović.

Aplikacija, kako je kazala, omogućava građanima da prilože fotografije i audio snimak ukoliko smatraju da je njihovo pravo kao potrošača ugroženo.

Ona je podsjetila da je partner CeMI-ja na projektu, u okviru kojeg daju besplatnu pravnu pomoć, Centar za zaštitu prava potrošača (CEZAP).

„Advokati CeMI-ja i CEZAP-a pružaju besplatnu pravnu pomoć bez obzira da li se radi o pravnom savjetu ili o daljem procesuiranju u okviru sudske instance“, istakla je Tomović.

Ona je navela da je CeMI, u prvih pet dana, od kada je aplikacija počela, imao preko 50 prijava.

„Najviše prigovora se odnosi na javne usluge (telekomunikacione usluge, električna energija, snabdijevanje vodom, kupovina tehničke robe posebno u dijelu koji se tiče isporuke, tj. poštovanja rokova i kvaliteta robe)“, precizirala je Tomović.

Prema njenim riječima, ova aplikacija je usmjerena ne samo na prijavljivanje slučajeva kršenja prava potrošača, već i na veću informisanost beznis sektora sa jedne i potrošača sa druge starne.

„Tako da u okviru sekcije Moja prava na aplikaciji www.potrosaci.me građani mogu da vide koja su to njihova prava. Tu je prikazano 10-ak, 15 prava koja su najeksplicitnija“, rekla je Tomović.

Ona je ocijenila da sistem zaštite prava potrošača u Crnoj Gori nije regulisan na adekvatan način, tj. potrošači nisu zaštićeni.

„Naša iskustva pokazuju da potrošači ne znaju koja su zapravo njihova prava. Sa druge strane poslodavci, odnosno biznis sektor ili neće, ili ne žele da sarađuju kada je riječ o većem poštovanju prava potrošača. Zakonom je sistem zaštite prava potrošača dobro riješen, ali u praksi to nije slučaj“, navela je Tomović.

Kako je kazala, potrošači u Evropskoj uniji su jako zaštićeni.

„Ti evropski standardi su prenijeti i na naše zakonodavstvo, ali je implementacija jako loša. Ukoliko niste zadovoljni proizvodom koji kupite, vama će svaki trgovac da traži račun, a to ne smije da radi“, ukazala je Tomović.

Ona smatra da potrošači treba da znaju da, u određenom vremenskom periodu, mogu da artikal zamijene bilo za novac bilo za proizvod, bez računa, zbog toga što, kako je pojasnila, trgovci imaju kopiju računa.

„To znači da, u slučaju reklamacije, ne moramo imati račune u roku od sedam, odnosno u roku od 40 dana“, precizirala je Tomović.

Dosadašnja istraživanja CeMI-ja su, kako je podsjetila, pokazala da Uprava za inspekcijske poslove nema dovoljno inspektora koji su nadležni za ovu oblast.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?