Građani najviše prijavljivali supermarkete da krše prava potrošača

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, putem aplikacije za zaštitu prava potrošača, primio 60 validnih prijava građana, od kojih se najveći broj odnosi na super markete.

Najveći broj prijava stigao je iz Podgorice – 47, dok je iz Nikšića poslato pet, Budve četiri, Danilovgrada tri i Tivta jedna prijava.

U skorije vrijeme ljudi prijavljuju najviše supermarkete, a razlozi su različiti. Istekli rokovi, različite cijene na kasi i na polici ispod određenog artikla. Takođe, u okviru prijave potrošači traže pravne savjete.

Što se tiče institucija, najažurnija je Uprava za inspekcijske poslove sa kojom smo u svakodnevnoj komunikaciji, koja redovno dostavlja odgovore na poslate prijave, nakon toga Vodovod Podgorica i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Najupečatljivija prijava u poslednje vrijeme jeste da nijesu obilježeni artikli na Brajevom pismu na deterdžentima Fairy, a ni na ostalim proizvodima koje distribuira koje uvozi i distribuira AD Napredak Kotor.

Aplikacija je nastala u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori –  ZAŠTITI.ME“, kojeg finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Pozivamo građane da besplatno preuzmu aplikaciju za zaštitu prava potrošača putem Google play prodavnice ili veb sajta www.potrosaci.me , koja će im omogućiti da anonimno prijave kršenja prava potrošača.

Podjećamo da, u okviru istog projekta, pružamo i besplatnu pravnu pomoć za sve građane kojima su ugrožena prava potrošača putem telefona 020 511 424 i mail-a pravna.pomoc@cemi.org.me

Od oktobra prošle godine do danas bilo je ukupno 98 slučajeva u kojima je pružena besplatna pravna pomoć.

 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?