Deseti tekst CIN-a

U okviru projekta “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana” naš partner Centar za istrazivacko novinarstvo Crne Gore pripremio je seriju tekstova, od kojih se deseti tekst osnosi na intervju sa Seadom Čirgićem, direktorom Fonda za zdravstveno osiguranje.

U ovom tekstu najavljeno je uvođenje elektronske zdravstvene kartice od naredne godine. Takođe, Čirgić je najavio da bi pacijenti za dva mjeseca mogli bez odlaska ljekaru da zakažu pregled preko interneta, a imaće i mogućnost da do kraja godine na telefonu ili računaru dobiju kompletan uvid u svoje laboratorijske nalaze i ljekarske recepte.

U tekstu možete pročitati i o troškovima bolovanja, čišćenju baze osiguranika koja bi trebala da se uveže sa podacima Poreske uprave, ali i o projektu elektronskog zakazivanja pregleda, što bi značajno trebalo da smanji čekanje na pregled.

Više detalja možete naći na sajtu CIN CG:

http://www.cin-cg.me/razgovor-sa-direktorom-fzo-internet-ce-isprazniti-cekaonice/

Ovaj tekst je objavljen na portalu i u štampanom izdanju ND „Vijesti“:

http://www.vijesti.me/vijesti/internet-ce-isprazniti-cekaonice-sms-om-ce-slati-nalaze-i-recepte-938917

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?