Odražan dvodnevni trening za zaštitnike prava pacijenata

Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) i CeMI organizovali su trening posvećen zaštitnicima prava pacijenata, 13. I 14. Maja, u hotelu “City”, u Podgorici.

Na dvodnevnoj obuci zaštitnici prava pacijenata su imali priliku da steknu više znanja o njihovom  načinu rada i nadležnostima, naročito prema osobama koje dolaze iz osjetljivih grupa i njihovim porodicama, kao i o standardima transparentnosti, izvještavanja i drugih procedura iz sličnih institucija iz regiona i Evropske unije.

Predavači su bili doktori Branislav Petrović i Mensud Grbović.

Treningom su obuhvaćene sljedeće teme:

  • Standardi Evropske unije u zaštiti pacijenata;
  • Zašto je rad ombudsmana u zdravstvenim institucijama značajan?
  • Kako odrediti najugroženije grupe i njihove specifične probleme, koji se tiču zdravstvene zaštite?
  • Transparentnost i efikasnost ombudsmana;
  • Procedure rada i izvještavanja ombudsmana.

U vremenu predviđenom za diskusiju, imali su priliku da saopšte svoje viđenje stanja u ovoj oblasti, kao i problemima  sa kojima su se suočavali i načinima na koje su ih do sada rješavali.

Nakon završenog treninga, kroz evaluaciju sa prisutnim ombudsmanima, zaključilo se sljedeće:

  • Zakon o pravima pacijenata (normativni okvir) bi trebalo korigovati (precizirati) u nekoliko segmenata: ko može da bude ombudsman (profil, obrazovanje), prava i obaveze ombudsmana, prava i obaveze pacijenata, koji koriste pravo na prigovor itd ;
  • Definisati ulogu zdavstvene inspekcije;
  • Definisati ulogu Ministarstva zdravlja;
  • Precizirati (uspostaviti) kominikaciju između zaštitnika ljudskih prava i sloboda i zaštitnika prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama;
  • Definisati ulogu civilnog sektora kod ostvarivanja prava pacijenata pa i prava na prigovor.

Na kraju treninga,  prisutni su dali i svoje viđenje rada treninga koje su iskazali kroz evaluaciju Komentari su uglavnom pozitivni , prisutni su  izrazili želju da se ubuduće organizuje više ovakvih ili  sličnih treninga.

Trening je održan u okviru projekta “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”, koji je podržan od strane Evropske unije (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

 

 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?