Osmi i deveti tekst Centra za istraživačko novinarstvo

U okviru projekta “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana” naš partner Centar za istrazivacko novinarstvo Crne Gore pripremio je seriju tekstova, od kojih osmi predstavlja nastavak istraživanja o poslovanju firme “Glosarij”.

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki poništila je, kao nezakonito, rješenje “Montefarma” o izboru najpovoljnije ponude za dva lijeka u ampulama, čija je procijenjena vrijednost oko 250.000 eura. Za najpovoljnijeg ponuđača dva lijeka “epoetin alfa” Montefarm je izabrao firmu “Glosarij”, a na takvo rješenje državnoj komisiji žalila se “Farmegra”.Ta firma, čiji je stoprocentni osnivač “Evropa lek pharma” iz Beograda, u žalbi je istakla da je Montefarm povrijedio zakon, favorizovao “Glosarij” i nije obezbijedio konkurenciju među ponuđačima.Montefarm je na to odgovorio komisiji da je “Farmegra” za dvije partije, ponudila “biološki sličan” lijek, iako nije naznačeno da je to moguće, tvrdeći da se podrazumijevalo da su ponuđači dužni da ipak dostave biološki lijek…

Cijeli tekst možete pročitati prateći sljedeći link: http://www.cin-cg.me/drzavna-komisija-obustavila-postupak-montefarm-nezakonito-dodijelio-posao-glosariju/.

 

Deveti tekst Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore govori o uslovima liječenja psihijatrijskih bolesnika.

Pacijenti u Crnoj Gori svake godine, zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja, posjete izabranog doktora između 19.000 i 20.000 puta. Prema podacima IJZ, broj bolničkih otpusta zbog šizofrenije, šizopatskih i sumanutih poremećaja u 2015. godini bio je 1020, u 2014. tridesetak više, a u 2013. oko 1400. Iz IJZ naglašavaju da jedan pacijent može više puta da bude u bolnici zbog navedenih poremećaja…

Cijeli tekst možete pročitati prateći sljedeći link: http://www.cin-cg.me/losi-uslovi-za-lijecenje-psihijatrijskih-bolesnika-zabrinjavajuca-statistika-a-drzava-nemocna/.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?