Uspješno održan trening o zaštiti prava potrošača

 

Centar za zaštitu potrošača u Crnoj Gori (CEZAP), u saradnji sa partnerima: Centrom za monitoring i istraživanje CeMI, Crnogorskom LGBTQ asocijacijom (Queer Montenegro) i Mrežom za afirmaciju procesa evropskih integracija (MAEIP) je u periodu od 6. do 8. maja 2016. godine organizovao trening o zaštiti prava potrošača. Trening o zaštiti prava potrošača je održan u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori „ZAŠTITI.ME“ u hotelu Princess u Baru.

Trening je okupio članove organizacija civilnog društva iz svih djelova Crne Gore, koje su prihvatile poziv da spremno djeluju u svojim regijama kako bi se povećalo sveukupno poštovanje prava potrošača. Ove organizacije će u budućnosti biti spremne da djeluju zajednički kada bude formirana prva crnogorska Mreža nevladinih organizacija za zaštitu potrošača.

Na samom početku, Nikoleta Tomović, izvršna direktorica CeMI-ja i Željka Rajković, programska direktorica CEZAP-a su upoznale učesnike sa samim projektom, njegovim ciljevima kao i ciljevima treninga o zaštiti prava potrošača.

Osnovni cilj treninga je bio povećanje znanja organizacija civilnog društva o pravima potrošača, kako bi se povećala svijest potrošača o njihovim pravima i obavezama. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa institucionalnim modelom zaštite potrošača u zemljama članicama EU, ključnim izazovima u primjeni prava potrošača u Crnoj Gori, sistemom pružanja besplatne pravne pomoći potrošačima, te pregledom sveukupnog stanja u Crnoj Gori i daljih očekivanja na putu ka ostvarivanju evropskog nivoa zaštite potrošača.

Predavači na treningu su bili eksperti iz oblasti zaštite potrošača: Zvezdan Čađenović i Marijana Lončar Velkova.

Treninzi su bili koncipirani tako da je puno pažnje posvećeno aktivnom učestvovanju svih članica Mreže u diskusijama, debatovanju otvorenih pitanja i vođenju interaktivnih diskusija.

 

 

 

 

 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?