Hrapović: Građani da prijave doktore koji ih upućuju na preglede u privatne ustanove

Ministar zdravlja, Kenan Hrapović, pozvao je građane da prijave sve doktore koji ih upućuju da obave preglede u privatnim ustanovama u kojima rade, poručujući da će spriječiti takve pojave i sankcionisati one koji se time bave.

On je danas, na nacionalnoj konferenciji “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”, ocijenio da je zabrinjavajući podatak iz istraživanja te organizacije da se 37 odsto ispitanika izjasnilo da ih doktori iz državnih ustanova upućuju na pregled u privatne klinike u kojima rade.

„Poručujem, molim i pozivam sve građane Crne Gore da lično u Ministarstvu zdravlja dođu i saopšte ime svakog doktora koji se time bavi. Procenat od 37 odsto je više nego zabrinjavajući. Ministarstvo zdravlja će preduzeti sve da spriječi takve pojave i sankcioniše sve one koji se time bave“, kazao je Hrapović u PR Centru.

On je podsjetio da je Ministarstvo zdravlja omogućilo dopunski rad, „ali ne na način da naši doktori ne odrade ono što je standard i procedura u državnim ustanovama“.

Hrapović je rekao da je Ministarstvo zdravlja ponosno na činjenicu iz istraživanja koje je sproveo CeMI da je 92 odsto građana Crne Gore starijih od 18 godina zdravstveno osigurano, a da 96 odsto njih ima svog izabranog ljekara.

„68 odsto ispitanika smatra da mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu kada im je potrebna. Isti procenat, ocjenjuje da su ljekari obučeni i kompetentni u Crnoj Gori, a više od 70 odsto onih koji su od ljekara rekli da dobijaju savjete kako da unaprijede svoje zdravlje“, naveo je Hrapović.

On smatra da su građani sve više svjesni da mogu da prijavljuju nepravilnosti, i da u prilog tome govore podaci da je 2013.godine bilo 877 prijava građana ombudsmanu, dok je prošle godine taj broj porastao na 2.070.

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Aivo Orav, podsjetio je da je istraživanje koje je sprovedeno u okviru ovog projekta pokazalo da više od jedne polovine građana Crne Gore nije svjesno svojih prava koja imaju kao pacijenti.

„Jedan od učesnika konferencije je rekao da je kvalitet zdravstvenih usluga opao. Ovo pokazuje značaj CeMI-jevog  projekta koji ima za cilj približavanje Crne Gore standardima EU u dijelu zaštite ljudskih prava, prava etničkih grupa i njihovih prava kao pacijenata“, naveo je Orav.

On smatra da su pacijenti i građani Crne Gore ti koji će ostvariti koristi od ovog projekta, navodeći da će im to pomoći da budu adekvatno informisani u postupcima u okviru zdravstvnog sistema i o njihovim pravima.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić, kazao je da je da insitutcija od početka ove godine radila na donošenje Pravilnika gdje su, kako je pojasnio, posebnu pažnju obratili na osjetljive kategorije osiguranika.

„Zalažemo se za to da se obezbijedi jednak pristup zdravstvenoj zaštiti za sve osiguranike u Crnoj Gori, posebno apostrofiram djecu i osjetljive kategorije osiguranika – osobe sa invaliditetom“, poručio je Čirgić.

Izvršna direktorica CeMI-ja, Nikoleta Tomović,  kazala je, govoreći o preporukama za unaprijeđenje sistema zdravstvene zaštite, da je potrebno izmijeniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti u cilju ograničavanja dopunskog rada zdravstvenih radnika u privatnoj praksi.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Crne Gore u osnovnim crtama, kako je podsjetila, razrađuje postupak izbora menadžera zdravstvenih ustanova.

„Uzimajući u obzir posebnu ulogu rukovodioca zdravstvenih ustanova, dolazi se do zaključka da je neophodno izvršiti izmjene i dopune postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u dijelu načina izbora menadžera zdravstvenih ustanova, kroz unaprijeđenje važećeg postupka izbora, kako bi se postupak izbora sprovodio na transparentan i zakonom propisan način“, navela je Tomović.

Prema njenim riječima, potrebno je izraditi akt komunikacione strategije prema građanima u cilju njihovog upoznavanja sa pravima pacijenata i radom Zaštitnika prava pacijenata, kao i pojačati inspekcijsku kontrolu dopunskog rada zdravstvenih radnika.

„Nužno je ovaj dio kontrole dodatno pojačati, kako bi izbjegli situaciju u kojoj izmjene Zakona ne dovode do suštinske promjene u ovom dijelu. Naime, ove odredbe nijesu dobre i ne doprinose opštem povjerenju u zdravstveni sistem, a dodatno predstavljaju jedan od najizraženijih rizika korupcije u zdravstvenom sistemu, ovdje možemo makar zahtijevati strožiji inspekcijski nadzor“, pojasnila je Tomović.

Kako je navela, potrebno je i usvojiti podzakonski akt kojim bi se kroz detaljne i jasne procedure uredio rad Zaštitnika prava pacijenata, kao i ovlastiti određeno kolektivno tijelo ili organ lokalne samouprave za imenovanje zaštitnika u zdravstvenim ustanovama u toj opštini/gradu.

Nacionalna konferencija je održana u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira EU posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?