Razvijati preduzetnički duh kod mladih

Veliki broj mladih, nakon stručnih škola, želi da pokrene svoj posao, zbog čega bi trebalo razvijati preduzetnički duh u toj populaciji, čime bi se smanjio jaz između obrazovnog sistema i potreba tržišta rada.

To je ocijenio koordinator Odjeljenja za istraživanje javnih politika u Centru za monitoring i istraživanje (CeMI), Marko Savić, gostujući u Jutarnjem programu Radio televizije Crne Gore, tokom kojeg je predstavio projekat “Osposobljavanje mladih iz sjevernih opština Crne Gore za tržište rada”.

„Sjever Crne Gore se uvijek akcentuje kao manje razvijen region i mislimo da je upravo iz tog razloga potrebno uložiti malo veće napore prema mladima iz tih gradova, kako bi im dali, donekle, iste mogućnosti kao što imaju njihove kolege u Podgorici kojima je bliži i biznis inkubator i male fabrike i aktivnosti raznih firmi koje, nažalost, učenicima sa sjevera nijesu baš najdostupnije“, pojasnio je Savić.

On je ukazao da danas postoji veći stepen uvezanosti i protoka informacija ali da je, kako je ocijenio, primjetan veliki jaz između školskog sistema i potreba tržišta rada.

„Mislim da se više govori o ograničenim mogućnostima zato što su danas svi oni izuzetno dobro povezani putem interneta i društvenih mreža, tako da  znaju šta se sve dešava. Jaz više postoji između onoga na šta njih obrazovni sistem pripremi, i onoga šta ih čeka na tržištu rada“, istakao je Savić.

Prema njegovim riječima, u sva četiri grada obuhvaćena projektom je sprovedena anketa na osnovu koje su učesnici podijeljeni u tri grupe.

„Mi smo zapravo, u sve srednje škole sa učenicima trećeg razreda već sproveli anketu, na osnovu koje su oni nama rekli da li žele da poslije srednje škole nađu posao, upišu fakultet ili žele da pokrenu neki svoj biznis na osnovu svoje biznis ideje, i na osnovu toga ćemo im ponuditi tri različite aktivnosti“, objasnio je Savić.

Na pitanje da li su srednjoškolci još uvijek mladi za pokretanje svog biznisa, Savić je kazao da veliki broj učenika u stručnim školama koji poslije tri ili četiri godine hoće da otvore svoju radionicu.

„Jedan od ciljeva je da podstaknemo mlade ljude na razmišljanje da nije jedina opcija studirati i čekati državni posao“, objasnio je Savić.

On je napomenuo da su  gotovo svi učenici izrazili želju da učestvuju u obukama što, kako je ocijenio, predstavlja indikator koji govori da su željni znanja i vještina.

„Za prvu grupu, koja traži posao, će tokom novembra biti organizovana obuka koja će da ih usmjeri ka metodama aktivnog traženja posla, gdje mogu da se obrate, šta su njihove obaveze kao i koji su to programi Zavoda za zapošljavanje“, kazao je Savić.

On je najavio da će za drugu grupu, sastavljenu od učenika koji žele da nastave školovanje, biti organizovan Info dan o fakultetima u Crnoj Gori.

„Negdje smo se malo više posvetili trećoj gupi, koja će tokom novembra imati tri puta obuku o preduzetništvu, odnosno o fondovima kojima mogu da se obrate za dobijanje novca, o načinu razvoja ideje i realizaciji ideje kao i pokretanju start up firmi, načinu njihove registracije i funkcionisanja“, istakao je Savić.

Na pitanje da prokomentariše podršku koju je Ministarstvo zdravlja dalo Inicijativi o zabrani pušenja u javnim prostorima, koju su tom resoru uputile nevladine organizacije (NVO) Juventas i CeMI, Savić je rekao da očekuju i podršku premijera, podsjećajući da je Inicijativa poslata i ministru finansija i ministarki ekonomije.

„Imamo uporište u zvaničnim podacima. Jedno istraživanje je pokazalo da čak 60 odsto građana Crne Gore želi da ima zone bez dima i da se upotpunosti primjenjuje taj dio da postoje lokali i javne ustanove u kojima se ne puši“, naveo je Savić.

Projekat finansira Ministarstvo sporta Crne Gore, kroz konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata na osnovu godišnjeg plana ostvarivanja Nacionalne strategije za mlade za 2017. godinu.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?