Božović: Jasno utrvđena praksa ključni nedostatak Tarifnog broja 11

Direktor Pravnog odjeljenja u Centru za monitoring i istraživanje (CeMI), Bojan Božović, ocijenio je da je ključni nedostatak kod Tarifnog broja 11 što ne postoji jasna praksa gdje bi, kako je pojasnio, na svim primjerima bila jasna smjernica koje bi se moralo pridržavati.

„Naprotiv, praksa je vrlo šarolika i raznolika. Odredba u vezi sa tarifom u Srbiji je gotovo identična kao kod nas. Ali sa druge strane imamo potpuno drugačiju praksu npr. u Njemačkoj gdje je jasno izdraženo da svi troškovi pripadaju samo jednoj stranci“, objasnio je Božović gostujuću emisiji Direktno na Televiziji Vijesti.

On je kazao da je CeMI zagovarao da se da ovlašćenje sudu da ocijeni koja je razumna mjera u datoj okolnosti, kako bi mogao da se tarifni broj primjeni u datom postupku.

„Nismo saglasni sa tim da je svaku odredbu ili svaku situaciju moguće urediti normativno i odredbom, već i advokatura kao i cijeli život vrlo često zna da bude i nešto izvan norme“, smatra Božović.

Upitan da li su u CeMI-ju zadovoljni limitom od 250 eura koji se odnosi na Tarifu 5, Božović je rekao da smatraju da je to bolje rješenje.

„Mi smo ukazali na nedostatak sporova sa malim vrijednostima. Međutim, tu smo istakli odgovornost  državnih organa, mnogo veću neko samih advokata, i upravo smo to potencirali. Cijenimo da su i državni organi trebalo da prihvate odgovornost, a sa druge strane, i sudije bi trebalo da spočitavaju strankama da u datim sporovima imaju mogućnost angažovanja i rješavanja spora kod Agencije za mirno rješavanje sporova, a samim tim bi i troškovi bili značajno manji“, istakao je Božović.

Na pitanje zašto misli da se do sad izbjegavala medijacija, Božović je rekao da su vjerovatno građani bili neupućeni.

„Moguće da je bilo zloupotreba kod nekih nesavjesnih advokata, a svakako da odgovornost mora biti preuzeta i da mora biti na strani državnih organa, koji nisu prihvatili ovo“, poručio je Božović.

On je ukazao na podatke do kojih je CeMI došao na osnovu ankete koju je sprovodio u toku ove godine.

„Oko 45, 46 odsto anketiranih, a bilo ih je preko hiljadu, koji su imali svoj stav da advokatska tarifa nije previsoka. Približno jednak broj je imao suprotan stav. Ako bismo gledali objektivno, mislim da imamo ozbiljne pomake ako uzmemo period od 30, 40 ili 20 godina unazad kada je advokatura bila sve osim društveno prihvatljiv poziv“, naveo je Božović.

Sa druge strane, kako je dodao, očigledno da je bilo i onih građana koji su smatrali da su određeni tarifni brojevi previsoki i da je možda dolazilo do zloupotreba istih.

„Ono što je ključno je da državni organi prihvate odgovornost, kada je očigledno došlo do kršenja određenih prava i da se apsolutno svi koji su u mogućnosti što ćešće pozivaju na Agenciju za mirno rješavanje sporova“, poručio je Božović.

On je istakao da su odbrane po službenoj dužnosti jako važne, pogotovo, kako je kazao, za mlade advokate.

„Njih je sve više i svakodnevno susrijećem bivše studente li kolege koji se opredjeljuju za advokatski poziv i ulazak u Advokatsku komoru smatraju jednim od najsrećnijih dana i to je zaista velika stvar“, kazao je Božović.

Prema njejgovim riječima, kada je riječ o odbrani po službenoj dužnosti neophodno je da postoji pravična zastupljenost svih advokata sa spiska, jer će se, kako je rekao, samo tako doći do adekvatnih rezultata.

„Ono što je ključno je da ta transparentnost zaista bude u svakom momentu provjerljiva i da zaista nemamo nikakvih zloupotreba po tom pitanju i vjerujem da u nekom periodu u buduće će to stanje sigurno biti bolje nego što je danas“, ocijenio je Božović.

On je kazao da je tokom prošle godine protiv advokata podnešeno 59 prijava, od čega je, kako je kazao, riješeno 47.

„Međutim, ono što je najveći problem je broj odbačenih zbog zastarijevanja kojih je bilo čak 28. U tim slučajevima stranke, tj. klijenti tih advokata zaista nisu znali za taj rok za zastaru i to je bio jedan tas na vagi koji bi u najvećem broju slučajeva bio na strani advokata“, pojasnio je Božović.

Crnogorska Vlada je ranije dala saglasnost na novu advokatsku tarifu koju je predložila Advokatska komora Crne Gore. Izmijenjena je Tarifa 11 koja se odnosi na odbranu i zastupanje više lica. Izmjenama, nagrada koja pripada advokatu i dalje se uvećeva za 50 odsto na svako drugo i naredno lice, ali je sada ograničena na petostruki iznos određen tarifnim brojevima za svaku odnosnu radnju. Ranije taj limit nije bio predviđen.

Advokati su prilikom zastupanja više lica bili u mogućnosti da naplaćuju neograničene iznose nagrada.

 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?