CeMI i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu potpisali Memorandum o saradnji

Nevladina organizacija Centar za monitoring i istraživanje (CeMi) i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu potpisali su Memorandum o saradnji, čiji je osnovni cilj  doprinos poboljšanju efikasnosti pravosudnih i izvršnih organa u zemljama Zapadnog Balkana.

Prijedlog za potpisivanjem Memoranduma podstaknut je realizacijom projekta „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije“ koji NVO Cemi realizuje u saradnji sa parnerima: Transparentnost Srbija iz Srbije i Asocijacija za demokratske inicijative iz Sarajeva.

Osnovni cilj potpisanog Memoranduma je doprinos poboljšanju efikasnosti pravosudnih i izvršnih organa u zemljama Zapadnog Balkana. Potpisnice su se obavezale da će doprinijeti poboljšanju operativnih kapaciteta tužilaca, sudija i policije za obavljanje finansijskih istraga u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala kroz unapređenje saradnje i koordinacije između institucija koje su odgovorne za sprovođenje finansijskih istraga, izvršnih organa i srodnih agencija kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou.

Memorandum su, 15. novembra 2017. godine, potpisali Nikoleta Tomović, izvršna direktorica NVO CeMi i Senka Danilović, predsjednica UO Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?