CeMI predstavio g. Auer-u, direktoru odjeljenja za Zapadni Balkan policy brief o trenutnoj političkoj krizi u Crnoj Gori

Delegacija Centra za monitoring i istraživanje – CeMI i CGO sastali su se 3. novembra u Briselu sa g. Eduardom AUERom,  Direktorom odjeljenja za Zapadni Balkan, EEAS.

Sastanku su prisustvovali: pet članova CeMI-ja, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora, Nikoleta Tomović, izvršna direktorica, Marko Savić, direktor Odjeljenja za istraživanje javnih politika, Milena Nikolić, koordinatorka istraživanja i Teodora Gilić, PR koordinatorka, kao i Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje – CGO.

Sastanak je organizovan  u cilju predstavljanja policy brief-a  “Political Crisis in Montenegro: Between Toward and Towards to solution “. Policy brief obuhvata tri teme: bojkot parlamenta od strane svih opozicionih partija i predstojeća izborna reforma, politički pritisak na Savjet RTCG i pitanje položaja nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Pomenuti policy brief će biti objavljen do 15. novembra 2017. godine.

Predstavnici CeMI-ja i CGO-a razgovarali su sa g. Aureom o trenutnoj političkoj krizi kao i o preporukama za njeno prevazilaženje, koje su istaknute u pomenutom brifu.

Sastanak je organizovan u okviru projekta “Jačanje kapaciteta organizacije za zagovaranje javnih politika i uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou”, koji je finansiran od strane Open Society Institute – Think Tank Fund.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?