CeMI predstavio g.Hagleitner-u, šefu jedinice za CG u Generalnom direktoratu za proširenje policy brief o trenutnoj političkoj krizi u Crnoj Gori

Delegacija Centra za monitoring i istraživanje – CeMI i Centra za građansko obrazovanje -CGO sastali su se 3. novembra u Briselu sa g. Thomas Hagleitner-om,  šefom jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje

Sastanku su prisustvovali: pet članova CeMI-ja, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora, Nikoleta Tomović, izvršna direktorica, Marko Savić, direktor Odjeljenja za istraživanje javnih politika, Milena Nikolić, koordinatorka istraživanja i Teodora Gilić,PR koordinatork, kao i Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje – CGO.

Sastanak je organiziran  u cilju predstavljanja policy brief-a  “Political Crisis in Montenegro: Between Toward and Towards to solution”. Policy brief obuhvata tri teme: bojkot parlamenta od strane svih opozicionih partija i predstojeća izborna reforma, politički pritisak na Savjet RTCG i pitanje položaja nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Pomenuti policy brief će biti objavljen do 15. novembra 2017. godine.

Predstavnici CeMI-ja i CGO-a razgovarali su s g. Hagleitner-om o trenutnoj političkoj krizi kao i o preporukama za njeno prevazilaženje, koje su istaknute u pomenutom brifu.

Sastanak je organizovan u okviru projekta “Jačanje kapaciteta organizacije za zagovaranje javnih politika i uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou”, koji je finansiran od strane Open Society Institute – Think Tank Fund.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?