CEMI i Vrhovni sud potpisali Memorandum o saradnji

Predstavnici Centra za monitoring i istraživanje (CEMI) i Vrhovnog suda  potpisali su danas Memorandum o saradnji, čiji je cilj dostizanje višeg nivoa vladavine prava u Crnoj Gori.

Memorandum su potpisali predsjednici Upravnog odbora CEMI-ja Zlatko Vujović i Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Svrha Memoranduma predstavljanje osnova na kojima će Vrhovni sud, CEMI kao realizator projekta i CEDEM kao partner u projektu razmjenjivati informacije i zajednički raditi na realizaciji projekta “Reforma pravosuđa: Unapređivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”.

Projekat se realizuje podrškom Evropske komisije (IPA).

Osnovni cilj Projekta je dostizanje višeg nivoa vladavine prava u Crnoj Gori.

Specifični cilj Projekta je povećanje nivoa profesionalizma, efikasnosti i integriteta pravosuđa, kao i stvaranje mehanizama saradnje između organizacija civilnog društva i pravosudnih organa kako bi organizacije civilnog društva doprinijela reformama pravosuđa u Crnoj Gori i pregovorima s Evropskom unijom u okviru pregovaračkog poglavlja 23 Pravosuđe i osnovna ljudska prava.

Projektom je predviđeno praćenje najvažnijih sudskih predmeta u Crnoj Gori, uključujući i primjenu novih instituta kao što su sporazum o priznanju krivice i odloženo krivično gonjenje.

Memorandum će važiti 30 dana od potpisivanja.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?