Predstavnici Centra za monitoring i istraživanje – CeMI prošli su trening za unapređenje komunikacijiskih vještina za zagovaranje javnih politika

Predstavnici Centra za monitoring i istraživanje – CeMI prošli su trening za unapređenje komunikacijiskih vještina za zagovaranje javnih politika, u Briselu, 30. oktobra.

Predavač na obuci bila je Laura Shileds, osnivač i direktor komunikacijske agencije „Red Thread“, specijalizovane za medije i prezentaciju. Trening je prošlo pet članova CeMI-ja: Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora, Nikoleta Tomović, izvršna direktorica, Marko Savić, direktor Odjeljenja za istraživanje javnih politika, Milena Nikolić, koordinatorika istraživanja, Teodora Gilić, PR koordinatorka i Daliborka Uljarević, izvršni direktor Centra za građansko obrazovanje – CGO.

Svrha obuke bila je priprema zaposlenih u NVO CeMI i CGO za sastanak sa predstavnicima institucija EU-a i predstavljanje policy brief-a koji je usmjeren na tri teme: bojkot Parlamenta od strane svih opozicionih partija i predstojeće izborne reforme, politički pritisak na  Savjet RTCG-a i položaja nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

U policy brif-u su predstavljena viđenja autora za prevladavanje političke krize u Crnoj Gori.

Autori policy brief-a su Zlatko Vujović (CeMI) i Daliborka Uljarević (CGO).

Trening je organizovan u okviru projekta “Jačanje kapaciteta organizacije za zagovaranje javnih politika i uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou”, koji je finansiran od strane Open Society Institute – Think Tank Fund.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?