Održan nacionalni sastanak na temu „Finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije“

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) je u srijedu 29. novembra 2017. godine organizovao nacionalni sastanak na temu „Finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije“, u prostorijama PR Centra.

Nacionalni sastanak su otvorili Marijana LAKOVIĆ-DRAŠKOVIĆ, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Crne Gore, i Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI. Sastanku su prisustvovali eminenti predstavnici svih relevantnih insitucija (tužilaštva, sudstva, policije) koje se bave insitutom finansijskih istraga.

Nacionalni sastanak je bio dio redovnih aktivnosti u okviru projekta “Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije” koji CeMI realizuje u saradnji sa partnerima: Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) iz Sarajeva i Transparentnost Srbija iz Srbije. Projekat je finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Diskusija koja je tom prilikom vođena biće značajna tokom daljih aktivnosti koje će CeMi preduzimati u nastavku realizacije projekta.

 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?