O projektu

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) realizuje projekat pod nazivom „Neka slobodni izbori postanu navika! – Izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori.“
Opšti cilj projekta je da doprinese većem nivou demokratske konsolidacije i vladavine prava u Crnoj Gori.
Specifični cilj je povećanje nivoa povjerenja građana u integritet izbornog procesa, zagovaranjem adekvatnih promjena institucionalnih i legalnih izbornih okvira, u saglasnosti sa međunarodnim standardima, izgrađujući konsenzus unutar političkog društva i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.
Glavne ciljne grupe ovog projekta su: političke partije, izborne institucije, državni organi, Parlament – koji ima status „saradnika“ na ovom projektu, međunarodna zajednica, građansko društvo, građani sa aktivnim pravom glasa.
Posebna pažnja ovog projekta će biti posvećena nediskriminaciji, pogotovo prema Romskoj manjini, koja nema ista zakonska prava kao druge manjine, kao i ženama, koje su još uvijek neadekvatno zastupljene na svim nivoima.
Projektom je predviđeno organizovanje sljedećih aktivnosti:
• Formiranje ekspertskog tima, sa prethodnim izbornim iskustvom, koji će sprovoditi kvalitetnu i temeljnu procjenu ključnih spornih područja izbora i prethodnih izazova;
• Procjena prakse i sprovođenja pravnih analiza izbornog procesa u Crnoj Gori, od strane ekspertskih timova;
• Kreiranje izvještaja u formi analiza javnih politika, koje će koristiti radne grupe za razvijanje studija javne praktične politike;
• Sprovođenje dva istraživanja javnog mnjenja kako bi se izmjerila percepcija građana o izbornom okviru i nedavnim izborima;
• Organizovanje lokalnih konsultacija sa građanima svih opština Crne Gore kroz javne diskusije;
• Izgradnja internet-bazirane e-platforme, gdje građani mogu da učestvuju u raspravljanju o svim relevantnim izbornim temama, da izvještavaju o svojim negativnim iskustvima, da ukažu na moguće rizike od prevare – tako sudjelujući u cjelokupnom procesu zagovaranja;
• Stvaranje združenog Građanskog Savjeta za slobodne i fer izbore, sa članovima svih većih političkih partija, civilnog društva i akademika/stručnjaka;
• Kreiranje dvije radne grupe (1. izborni sistem, 2. izborne institucije), koje se sastoje od stručnjaka za izbore i predstavnika političkih partija, gdje će svaka od radnih grupa biti zadužena za analiziranje i predlaganje Savjetu adekvatnih promjena javnih politika i mehanizama za poboljšanje;
• Pripremanje studija javne politike o ključnim nalazima preporuka za unapređenje javnih politika iz oblasti izbora (1. studija javne politike i brif) na zajedničkom trodnevnom seminaru;
• Izrada jedne studije javne politike i jednog brifa
• Organizovanje Nacionalne konferencije u saradnji sa Parlamentom, za predstavljanje preporuka za javne politike i scenarija;
• Dalje zagovaranje usmjereno ka adaptaciji preporuka za unapređenje javnih politika kroz direktne sastanke sa ključnim donosiocima odluka i informacione kampanje za građane.
Projekat se realizuje uz podršku EU.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?