Seminar o Strateškom planiranju – ENEMO

The European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) organizuje Seminar o strateškom planiranju od 11. do 15. februara u Podgorici.

Seminar o strateškom planiranju, koji okuplja učesnike nekoliko organizacija, članica ENEMO-a, biće fokusiran na to što je do sada urađeno, kao i na ono što će biti urađeno u narednom periodu.

Rezultat Seminara o strateškom planiranju biće Akcioni plan za naredne dvije godine.

Seminar o strateškom planiranju se realizuje u okviru projekta “Jačanje nezavisnog monitoringa izbora” uz finansijsku podršku National Endowment for Democracy.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?