Finansijske istrage u prošloj godini pokrenute protiv 116 osoba

Finansijske istrage, u prošloj godini, pokrenute su u 19 predmeta protiv 116 fizičkih i četiri pravna lica.

To se navodi u Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i Vrhovnog državnog tužilaštva za prošlu godinu.

U 13 predmeta je Specijalno državno tužilaštvo podnijelo Višem sudu u Podgorici predloge za određivanje privremene mjere obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, kao i za privremeno oduzimanje pokretne imovine (zapljenu).

Zahtjevi za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću od osuđenih i sa njima povezanih lica podnijeti su u četiri predmeta.

U analiziranom periodu donijeto je 18 mjera u pogledu sprovođenja finansijskih istraga, prema dostavljenim podacima Višeg suda u Podgorici.

Tri postupka su vođena u pogledu trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, od kojih su sva tri pravosnažno okončana, a u toku su još 2 takva slučaja.

29.57 miliona EUR imovinske koristi je oduzeto na osnovu sporazuma o priznanju krivice.

Video možete pogledati na link-u: https://www.youtube.com/watch?v=KphyyPv-Pb8

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?