Konkurs za dodjelu dvije stipendije za istraživanje javnih politika

Centar za monitoring i istraživanje

raspisuje konkurs za dodjelu dvije stipendije za istraživanje javnih politika

u Odjeljenju za empirijska istraživanja.

Poziv je namijenjen studentima i studentkinjama fakulteta društvenih nauka:

Fakulteta za političke nauke,

Pravnog fakulteta,

Odsjeka za sociologiju i

Odsjeka za psihologiju,

koji žele da svoje teorijsko znanje usavrše sticanjem praktičnog iskustva u oblasti istraživanja javnih politika i valorizuju publikacijama iz oblasti reforme pravosuđa, demokratizacije i ljudskih prava, borbe protiv korupcije i unaprijeđenja socijalnih politika.

Stažisti i stažistkinje će imati priliku da se upoznaju sa istraživačkim metodama, steknu iskustvo u pisanju i implementiranju istraživačkih projekata, neposredno upoznaju sa radom istraživačkog centra (think-tank), dok će uz podršku mentora pisati istraživačke i policy radove. Kroz ovo angažovanje, dobitnici stipendije će imati priliku da učestvuju u konferencijama i obukama, kao i da sarađuju sa drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti tako što će dostaviti CV i motivaciono pismo na e-mail adresu:

info@cemi.org.me

Konkurs je otvoren do 22.jula 2018. godine.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?