Konkurs za poziciju istraživača javnih politika u Odjeljenju za empirijska istraživanja

Centar za monitoring i istraživanje

 raspisuje konkurs za poziciju istraživača javnih politika u Odjeljenju za empirijska istraživanja.

Poziv je namijenjen diplomiranim visokoškolcima u oblasti

političkih nauka,

pravnih nauka,

 sociologije i

psihologije,

koji žele da prošire svoja iskustva u oblasti istraživanja i analize društvenih problema, te da svoje istraživačke i analitičke vještine primjene u oblasti reforme pravosuđa, demokratizacije i ljudskih prava, borbe protiv korupcije ili unaprijeđenja socijalnih politika.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u analizi javnih politika, pisanju naučnih i istraživačkih radova, poznaju rad u nekom od programa za statističku obradu podataka, kao i oni kandidati koji posjeduju iskustvo u radu organizacija nevladinog sektora.

Kroz ovo angažovanje, Centar za monitoring i istraživanje će primljenom kandidatu omogućiti učešće u izradi publikacija, studija i istraživačkih radova u navedenim oblastima, različitim konferencijama i treninzima,  kao i  otvoriti mogućnost saradnje sa drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama. Za prijavu na konkurs obavezno je dobro poznavanje Engleskog jezika i rada na računaru.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti tako što će dostaviti svoj CV i motivaciono pismo na e-mail adresu:

 info@cemi.org.me

Konkurs je otvoren do 22. jula 2018. godine.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?