Deset OSI biće obučeno za rad na računaru i sprovođenje istraživanja javnog mnjenja

U okviru projekta Posao bez barijera, koji sprovodi Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), deset osoba sa invaliditetom (OSI) biće obučeno za rad na računaru i sprovođenje istraživanja javnog mnjenja, od kojih će dvoje dobiti radni angažman nakon završetka projekta.

Izvršna direktorica CeMI-ja, Nikoleta Đukanović, kazala je da ta organizacija, projekat Posao bez barijera, realizuje u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore (SSCG), uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG).

„U okviru ovog projekta, danas privodimo kraju prvu aktivnost koja se tiče obuke deset OSI, koje su bili na evidenciji ZZZCG kao lica koja su nezaposlena, kako bi ih na adekvatan način obučili za rad na računarima i za sprovođenje istraživanja javnog mnjenja o položaju i zapošljavanju OSI u Crnoj Gori“, rekla je Đukanović.

Prema njenim riječima, od deset učesnika projekta, šest osoba će biti zapošljeno na šest mjeseci na realizaciji istraživanja.

„Oni će imati priliku, ne samo da sprovode istraživanje, nego i da rade ključne nalaze i prezentuju ključne rezultate istraživanja medijima. Izuzev ta dva istraživanja, biće angažovani i na nekim drugim istraživanjima koje CeMI i SSCG sprovode i planiraju sprovoditi u narednih šest mjeseci“, navela je Đukanović.

Kako je istakla, projektom je predviđeno i da od šestoro učesnika projekta, dvoje bude stalno angažovano nakon projekta.

„Tako da ćemo imati dugoročnu održivost projekata i projektnih rezultata, budući da će dvoje učesnika projekta imati priliku za stalno radno zapošljenje“, kazala je Đukanović.

Ona je navela da je, u okviru projekta, predviđen i mini video spot koji će, kako je pojasnila, sadržati ključne rezultate projekta i podatke o stavovima građana po pitanju uloge i mogućnosti za zapošljavanje i obrazovanje OSI.

„Cilj nam je bio da utičemo na same OSI da se zapošljavaju, da stiču nova znanja i poznanstva, i da budu više angažovani kako u oblasti socijalizacija, tako i u oblasti zapošljavanja“, istakla je Đukanović.

Sa druge strane, kako je kazala, istraživanjem javnog mnjenja i praćenjem svih projektnih aktivnosti, CeMI želi da utiče na građane i da njihovu svijest o zapošljavanju OSI mijenja.

„To ćemo posebno raditi u odnosu na poslodavce, da imaju veću svijest o potrebi zapošljavanja OSI, odnosno da im pruže ravnopravne mogućnosti, kao i drugim osobama koje nemaju invaliditet“, pojasnila je Đukanović.

Ona je kazala da projekat traje ukupno deset mjeseci, do prve polovine maja naredne godine.

Učesnik obuke, Nikola Pajović, rekao je da su njegovi motivi za učešće u projektu bili sticanje novih poznanstava i novog radnog iskustva, kao i suočavanje sa problemima OSI.

„Znanja koja sam stekao tokom obuke su rad na računaru, rad u Wordu, Excelu, komunikacija sa OSI. Moja očekivanja od projekta su da budem dalje angažovan u aktivnostima projekta i da nastavim da radim u CeMI-ju“, kazao je Pajović.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?