O projektu

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa savezom slijepih Crne Gore realizuje projekat pod nazivom   „Posao bez barijera _ Šansa za osobe sa oštećenjem vida“, koji ima za cilj da doprinese socijalnoj inkluziji i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Cilj projekta je da se poveća zapošljivost osoba sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na osobe sa oštećenjem vida, kroz promociju socijalnog preduzetništva, radnih sposobnosti i značaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Projektom je planirano održavanje jednomjesečne obuke za deset zainteresovanih osoba sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na osobe sa oštećenjem vida, na temu istraživanja javnog mnjenja, kao i zapošljavanje minimum šest osoba tokom trajanja projekta, odnosno dvije nakon završetka projekta.

Ciljne grupe na koje je projekat usmjeren su prije svega nezaposlene osobe sa invaliditetom sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za sprovođenje CATI istraživanja, kao i poslodavci, NVO, mediji, državna uprava, lokalna samouprava, i drugi akteri koji mogu doprinijeti povećanju informisanosti i jačanju svijesti građana o značaju socijalne inkluzije i benefitima zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

U okviru projekta će biti sprovedena kampanja za širu javnost o potrebi socijalne inkluzije OSI putem socijalnih mreža i medija, uz izradu kratkog promotivnog filma o njihovim radnim sposobnostima.

Kroz promociju projekta i predstavljanje njegovih rezultata široj stručnoj javnosti, CeMI će indirektno uticati i na druge poslodavce, kako bi se povećao broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i doprinijelo ostvarivanju njihovih osnovnih prava.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?