O projektu

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES), Centralnom i istočno-evropskom pravnom inicijativom, Bugarskim institutom za pravne inicijative (BILI) i Forumom eksperata iz Rumunije, implementira projekat ECAC-a pod nazivom „Podrška donosiocima odluka u implementaciji antikorupcijskih standarda“.

Kroz ovaj projekat, Centar za monitoring i istraživanje će sarađivati sa domaćim donosiocima odluka i influenserima, u cilju identifikacije, prioritizacije i kreiranja akcionih planova za preduzimanje i efektivnu implementaciju preporuka antikorupcijske reforme u skladu sa međunarodnim i regionalnim obavezama.

U skladu sa INL prioritetima i IFES/CEELI ekspertizom, projekat će se primarno fokusirati na integritet i nezavisnost pravosuđa, kriminalizaciju i sankcionisanje podmićivanja, kao i na unaprjeđenje i transparentnosti finansiranja političkih partija i izbornih kampanja.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Identifikacija prioritnih antikorupcijskih reformi
  • Razvoj akcionog plana za implementaciju prioritetnih reformi
  • Podrška odobravanju I usvajanju akcionih planova

Projekat predviđa organizaciju sledećih aktivnosti:

  • Istraživanje i inicijalna prioritizacija antikorupcijskih preporuka i obaveza iz identifikovanih peer review mehanizama i polisa
  • Sazivanje i konsultacija donosioca odluka u cilju izbora prioritetnih preporuka
  • Priprema opšteg pregleda dobre prakse, koordinacija sastanaka u cilju izgradnje konsenzusa o akcionom planu
  • Razvoj akcionog plana kao rezultat inputa donosioca odluka i identifikacija potrebnih koraka za implementaciju reformi
  • Sazivanje sastanka sa donosiocima odluka u cilju razvoja strategije za implementaciju akcionog plana prikladnog za zemlju

Projekat je finansijski podržan od strane Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES).

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?