Počelo snimanje kratkog promotivnog filma

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) počeo je snimanje kratkog promotivnog filma u okviru projekta “Posao bez barijera, šansa za osobe oštećenog vida”, kojeg realizujemo u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore.

Cilj ovog filma je promocija radnih sposobnosti osoba sa invaliditetom koje učestvuju u projektu, kao i smanjenje predrasuda pojedinih poslodavaca prema toj populaciji.

U filmu će biti prikazane kratke scene rada učesnika u projektu, barijere sa kojima se suočavaju, kao i njihovi intervjui, u kojima će ocijeniti značaj samog projekta za njih.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?