Pravne klinike za studente pravnih fakulteta u Crnoj Gori

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) uz podršku Savjeta Evrope (SE) organizuje pravne klinike o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima koji će trajati od marta do maja 2019 godine.

Uzimajući u obzir da obrazovanje igra ključnu ulogu u promovisanju ljudskih prava, od velikog je značaja da profesionalni pravnici budu upoznati sa značajem ljudskim pravima na početku njihovog obrazovanja. Iz ostvarenih rezultata i uzimajući u obzir da studenti prava u Crnoj Gori nemaju praktično znanje i vještine potrebne za pravilnu primjenu Evropske konvencije na nacionalnom nivou, ovaj projekat će pružiti podršku razvoju sveobuhvatnog poznavanja ljudskih prava kao dijela redovnog programa na pravnim fakultetima.

Klinike će biti sastavni dio programa drugog semestra treće i četvrte godine pravnih fakulteta, i pružiće praktično pravno iskustvo u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava za 30 studenata sa tri univerziteta (Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran). Studente će podučavati pravnici praktičari – sudije i advokati, kao i instruktori COE HELP programa i nacionalni treneri iz Centra za obuku nosilaca pravosudnih funkcija.

Nakon završetka pravnih klinika, znanje studenata će biti provjereno kroz polaganje ispita i organizaciju simulacije suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava. 10 najboljih studenata će biti u prilici da posjeti Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Ove projektne aktivnosti će biti organizovane unutar projekta Savjeta Evrope pod nazivom “Borba protiv nečovječnog postupanja i jačanje primjene implementacije evropske sudske prakse na nacionalnom nivou”, u sklopu programa “Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku”.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?