CeMI i IA delegacija predstavila novi policy brief predstavnicima državnih institucija Savezne Republike Njemačka

Tokom radne posjete Berlinu, delegacija OCD koja se sastojala od predstavnika Centra za monitoring I istraživanje (CeMI) i Instituta alternativa (IA) prisustvovala je seriji individualnih sastanaka sa predstavnicima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalnog ministarstva inostranih poslova kao i Federalne kancelarije i Bundestaga.

Sastancima su prisustvovali Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora, Nikoleta Đukanović, izvršna direktorica, Nikola Zečević, istraživač javnih politika, Teodora Gilić, Šef odjeljenja za finansije i odnose s javnošću, Ana Đurnić, istraživač javnih politika iz IA i Ana Nenezić, spoljni konsultant.

Cilj ovih sastanaka je, osim uspostavljanja dugovječne i plodne platforme komunikacije za njemačkim i EU sagovornicima, bio da se prezentuje najnoviji policy brief „Montenegro: Zarobljena država ili vodeći kandidat za pristupanje EU?“. Ovaj dokument daje kritičan i sveobuhvatan uvid u narativ sedmogodišnjeg procesa pristupanja i događaje koji su ga duboko oblikovali i povrh toga, pregled i preporuke kako da se prevaziđu dugotrajni problemi koji konstantno utiču na integracijski put Crne Gore u EU.

U dostizanju standarda koje punopravno članstvo u EU podrazumjeva, Crnoj Gori i dalje fali stvarne posvećenosti kada se radi o uključivanju organizacija civilnog društva i sprovođenju sveobuhvatnih reformi u različitim poljima. Policy brief tretira problem nedostatak vladavine prava, zarobljene i jako politizovane institucije, nedostatak slobode medija, nedosljednost u sprovođenju izborne reforme kao i sporoj sociopolitičkoj i ekonomskog tranziciji, koja je dodatno otežana posljednjim političkim aferama. Štaviše, iako se u brief-u priznaje da je određeni progres napravljen, eksplicitno se postavlja često zanemareno pitanje: da li je Crna Gora stvarno predvodnik ili zarobljena država.

Predstavnici delegacije sastali su se sa:

Viola Mattathil Reuther, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Thomas Ossowski, Specijalni predstavnik za pregovore o EU višegodišnjem finansijskom okviru Federalnog ministarstva inostranih poslova i direktor za EU politike

Alexander Jung, Bilateralni odnosi sa zemljama centralne, jugoistočne i istočne Evrope, južnog Kavkaza i centralne Azije, Federalna kancelarija

Thomas Hacker (MP), Bundestag

Manuel Sarrazin (MP), Komitet za poslove sa EU, Bundestag

Josip Juratović (MP), Izvjestilac za Crnu Goru u Komitetu za spoljne poslove, Bundestag

Radni sastanak je organizovan u okviru projekta ,,Jačanje kapaciteta organizacije za zagovaranje javnih politika i uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou”, kojeg finansira Open Society Foundations – Think Tank Fund.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?