Najava trodnevnog seminara o upravljanju projektima

Centar za monitoring i istraživanje organizuje od 31. maja do 2. juna u hotelu Castellastva (Petrovac) seminar o upravljanju projektima. Seminar se organizuje u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unaprijeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u cilju doprinosa integritetu pravosuđa”, koji finansira Evropska unija.

Učesnici seminara su predstavnici organizacija koje su dobile male grantove u okviru pomenutog projekta.

Predavači na seminaru će biti prepoznati stručnjaci iz oblasti upravljanja projektima koji će svojim predavanjima doprinijeti povećanju kapaciteta učesnika seminara u predmetnoj oblasti.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?