Održan trodnevni seminar o upravljanju projektima za nevladine organizacije koje su dobile grant

Od 31. do 2. maja u Hotelu Castellastva u Petrovcu održan je trodnevni seminar o upravljanju projektima za sub-grantie u okviru projekta: „Reforma pravosuđa: unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa“ koji je finansiran od strane Evropske unije.

Učesnici su bili predstavnici lokalnih nevladinih organizacija koje su dobile grant sa ciljem da se povećaju njihovi kapaciteti da doprinesu integritetu pravosuđa.

Predavanja su držali iskusni eksperti sa značajnim iskustvom u oblasti upravljanja projektima.

U toku prvog dana seminara  grantiji su imali priliku da upoznaju predavače kao i ostale učesnike sa svojom organizacijom i projektom za koji su dobili grant. Prvog dana su, takođe, predstavljeni i ciljevi samog treninga, kao i radni program istog.

U toku drugog dana seminara, učesnici su imali priliku da saznaju više o aktivnostima koje prate potpisivanje ugovora kao što su izvještavanje, sekundarne nabavke, komunikacija i vidljivost i monitoring i evaluacija. Tokom svakog segmenta obuke, učesnici su posredstvom praktičnog dijela seminara, tj. vježbi imali mogućnost da na konkretan način iskažu stečeno znanje.

U toku trećeg dana, fokus obuke je bio na praktičnom radu, i to kroz saznanja o planiranju aktivnosti kao i realizaciji istih. Na kraju seminara, učesnici su zajedno sa predavačima sumirali stečena znanja i iskustva.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?