CeMI isključen iz procesa reforme izbornog zakonodavstva

Centar za monitoring i istraživanja (CeMI) poziva članove novoformiranog Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornih i drugih zakona Skupštine Crne Gore da ovaj proces učine inkluzivnim i u uključe u rad sve one subjekte koji suštinski mogu doprinijeti unaprijeđenju izbornog procesa i konkretnim prijedlozima doprinijeti unaprijeđenju izbornih zakona.

U tom pravcu, CeMI je 2. avgusta uputio dopis predsjedniku Skupštine, Ivanu Brajoviću, sa zahtjevom da omogući učešće predstavnika CeMI u radu Odbora, u svojstvu pridruženog člana. Nakon što je Skupština Crne Gore usvojila izmjene Odluke o obrazovanju Odbora za reformu izbornog zakonodavstva, kojom se u značajnom mijenjaju ključni elementi prethodne Odluke, a odnose se na sastav, rok i djelokrug rada ovog tijela, formalno su stvorene sve pretpostavke i za uključivanje ostalih subjekata u rad Odbora, u različitim kapacitetima.

Međutim, CeMI ni do danas nije dobio povratnu informaciju, iako u formalnom smislu ne postoje ograničenja za realizaciju ovog zahtjeva, te se otvara pitanje stvarne volje predstavnika političkih subjekata da ovaj proces učine transparetnim i inkluzivnim. 

Nakon 18 godina kontinuiranog rada u ovoj oblasti, CeMI je izgradio tim prepoznatih, međunarodnih i nacionalnih eksperata, u kontinuitetu ukazuje na potrebu reforme izbornog okvira i posvećen je unaprijeđenju integriteta izbornog procesa u Crnoj Gori. U navedenom periodu CeMI je nadgledao gotovo sve izborne procese u Crnoj Gori, na način što su prepoznati stručnjaci iz ove oblasti nadzirali i cijenili rad ne samo izborne administracije u pripremnom periodu, ili u toku izbornog dana, već i svih drugih nadležnih institucija u Crnoj Gori. Dodatno, CeMI je pored nacionalnog, jedan od ključnih aktera na međunarodnom nivou u oblasti nezavisnog nadgledanja izbora. Od 2017. godine na čelu je Evrop­ske mre­že or­ga­ni­za­ci­ja za nad­gle­da­nje iz­bo­ra (ENE­MO), koju čine organizacije civilnog društva iz 18 zemalja i koje sprovode nezavisni monitoring izbora uz podršku velikog broja međunarodnih partnera. Vjerujemo da stečeno međunarodno iskustvo i brojni kontakti mogu biti od koristi za rad Odbora, u smislu formulisanja najboljih riješenja za naš sistem, a na bazi najboljih međunarodnih praksi.

Međutim, očigledno je da reference nisu ono što je ključno u procesu izbora onih koji mogu biti uključeni u ovaj proces.

CeMI poziva članove Odbora da se javno odrede u odnosu na podnijeti zahtjev i javnosti objasne razloge za isključivanje iz procesa jedne od najznačajnijih organizacija civilnog društva iz ove oblasti. U svakom slučaju, CeMI će nastaviti da prati aktivnosti ovog Odbora i javno zagovara ona riješenja za koja vjerujemo da zaista mogu unaprijediti izborni proces i doprinijeti povećanju ukupnog povjerenja u izborni sistem.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?