Političke partije u Crnoj Gori prezidencijalizovane u velikoj mjeri

Političke partije u Crnoj Gori su prezidencijalizovane u velikoj mjeri, njihovi predsjednici imaju veliki uticaj ne samo u okviru svoje stranke, nego i drugih institucija u izvršnoj i u legislativnoj vlasti, a tu moć crpe iz formalnih i neformalnih izvora moći.

To je saopšteno na promociji knjige Prezidencijalizacija političkih partija na Zapadnom Balkanu, čiji su autori dr Nikoleta Đukanović sa Univerziteta Donja Gorica i dr Zlatko Vujović sa Univerziteta Crne Gore, koji je i predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Đukanović je kazala da je mnogo ljudi iz zemalja sa Zapadnog Balkana sprovodilo istraživanje, pojašnjavajući da se knjiga sastoji iz više poglavlja, koja se tiču komparativnog pogleda političkih partija u svim zemljama Zapadnog Balkana, sa posebnim fokusom na Crnu Goru.

„Pitanje prezidencijalizacije političkih partija posebno je interesantno kako za Crnu Goru, tako i za druge države Zapadnog Balkana. Kroz istraživanje smo vidjeli da predsjednici partija imaju veliki uticaj ne samo u okviru svoje partije, nego i u okviru drugih institucija i u izvršnoj i u legislativnoj vlasti. Oni negdje crpe svoja ovlašćenja iz statutarnih odredbi, negdje iz neformalnih izvora“, pojasnila je Đukanović.

To pitanje je, kako je rekla, posebno interesantno zato što je jedno od prvih u Crnoj Gori rađenih ovog tipa na tu tematiku.

„Posebno je i interesantno, imajući u vidu razvoj institucionalnog okvira i pravnog zakonodavstva koji govori o procesu demokratizacije i razvoju političkih partija i na kraju krajeva i procesu evropeizacije političkih partija u Crnoj Gori“, navela je Đukanović.

Ona je kazala da su u Crnoj Gori političke partije prezidencijalizovane u dosta velikoj mjeri.

„Negdje su dominantni predsjednici partija, a negdje se sve partije poistovjećuju bez obzira da li govorimo o pozicionim ili opozicionim partijama, sa njenim liderima, a negdje je lider personifikacija i same partije i drugog rukovodstva, a nekad i vrlo često, i samog njenog djelovanja“, istakla je Đukanović.

Prezidencijalizacija političkih partija u Crnoj Gori je, kako je kazala, veliko i neistraženo pitanje.

„Čini mi se da, u značajnoj mjeri, proces prezidencijalizacije utiče na politički sistem, na razvoj partijske demokratije i unutarpartijsku demokratiju. Jedan od ključnih zaključaka nam je bio da prezidencijalizacija političkih partija predstavlja jedan od najvećih izazova unutarpartijske demokratije“, navela je Đukanović.

Ona je kazala da se postavlja pitanje za političke partije koje se evropeizuju i idu ka tome da evropeizuju cijelo društvo i cijeli sistem, koliko su one unutar sebe demokratske.

„Tako da je unutarpartijska demokratija bila poseban segment istraživanja. Pravili smo direktne korelacije između prezidencijalizacije i unutarpartijske demokratije i pravili jako lijepu komparaciju sa drugim državama Zpadnog Balkana“, rekla je Đukanović.

Knjigu Prezidencijalizacija političkih partija na Zapadnom Balkanu uredio je profesor sa Univerziteta Sapienza prof. dr Luka Pasareli, a objavio je čuveni svjetski izdavač Palgrave Macmillan.

Na promociji knjige su govorili prof. dr Milan Podunavac, dr Nikoleta Đukanović, dr Zlatko Vujović i prof. dr Luka Pasareli.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?