Mjerljivi rezultati u oblasti vladavine prava preduslov su za dalji napredak Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) organizovao je radni doručak na temu EU integracija, dana 19. novembra 2019. godine u Hotelu „Hemera“ u Podgorici, kojem su prisustvovali predstavnici civilnog sektora.

Cilj doručka je bio razmjena mišljenja u vezi sa EU integracijama Crne Gore, te glavnim preprekama u tom procesu, kao i preporukama za moguća rješenja.

Istraživačica javnih politika u Centru za monitoring i istraživanje, Nina Kecojević, istakla je značaj civilnog sektora u integracionom procesu, ali i da je njegovo djelovanje, uprkos formalnoj uključenosti u pregovaračku strukturu, organičeno. Stoga, dalja inkluzija predstavnika civilnog sektora i medija ne bi imala samo pozitivan uticaj na povećanje ekspertize pojedinačnih radnih grupa, već bi predstavljala neophodan korak ka daljem jačanju transparentnosti integracionog procesa i povećanju nivoa demokratičnosti države.

Predstavnici civilnog sektora su govorili o dosadašnjem doprinosu, ističući važnost većeg uključivanja mladih koji kritički sagledavaju društvene pojave, a koji ostaju isključeni iz ovog procesa. Naglašeno je da se integracioni proces sprovodi prvenstveno zbog građana, odnosno implicira djelovanje društva kao cjeline, pa je stoga važno iskoristiti ljudski kapital koji naša zemlja posjeduje i stvoriti uslove za njegovo djelovanje u postizanju zajedničkog cilja.

Takođe, iznijeto je i mišljenje da, iako su poglavlja 23 i 24 od nesumnjivog značaja za sveukupan proces reformi i napredak Crne Gore na putu EU integracija, mladi cijene da se, akcentovanjem ova dva poglavlja, u drugi plan stavljaju određene oblasti koje se tiču migracija, nedovoljne informisanosti mladih, njihovog obrazovanja i pristupa tržištu rada i sl. Međutim, takođe je naglašeno i da napredak u poglavljima koja se tiču vladavine prava ostaje od krucijalne važnosti, odnosno preduslov, za efektivnu implementaciju i konsolidaciju daljih inicijativa i reformi.

Događaj je organizovan u okviru projekata „Evolving or revolving: Institutional reforms and democratic legitimacy in Kosovo, Albania, and Montenegro“, koji se realizuje u saradnji sa Institutom “Demokratija za razvoj“, Evropskim fondom za Balkan i Evropskim pokretom u Albaniji.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?