Konkurs –Saradnik/ca za sprovođenje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) raspisuje konkurs za poziciju Saradnik/ca za sprovođenje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja, koji će biti otvoren do 20.01.2020. godine.

Opis posla:

Pod vođstvom i direktnim nadzorom rukovodioca Odjeljenja za istraživanje javnog mnjenja saradnik/ca za sprovođenje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja, zadužen/a za upravljanje istraživačkim projektima, dizajniranje i sprovođenje istraživanja, analizu dobijenih podataka i pisanje izvještaja, prezentaciju nalaza istraživanja, kao i druge vezane aktivnosti.

Dužnosti i odgovornosti

Upravljanje istraživačkim projektima;

Dizajniranje i sprovođenje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja;

Analiza dobijenih podataka i pisanje izvještaja;

Prezentacija rezultata i priprema prezentacija;

Koordinacija rada anketara i mlađih istraživača;

Uslovi

  • Fakultetsko obrazovanje (psihologija, sociologija i slične discipline)
  • Radno iskustvo u oblasti kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
  • Neophodno dobro poznavanje SPSS-a
  • Visok nivo poznavanja engleskog jezika (pisana i usmena komunikacija)
  • Dobre komunikacione, analitičke i organizacione sposobnosti
  • Dobro poznavanje Microsoft Office-a (Word, Excel, Power Point)
  • Komunikativnost, entuzijazam, otvorenost za timski rad, strpljenje, istrajnost.

 

Nudimo vam posao pun izazova, mogućnost kontinuiranog učenja i napredovanja u timu kojeg čine profesonalci sa višegodišnjim radnim iskustvom u civilnom sektoru. Konkurs je otvoren do 20.01.2020. godine. Predviđen je probni rad u trajanju od 1 mjeseca. Kandidati/kinje koju uđu u uži krug će biti kontaktirani.

Kako se prijaviti:
Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove konkusa i imate želju za daljim napredovanjem u karijeri, prijavite se dostavljanjem CV-ja i motivacionog pisma putem mejla dubravka.tomic@cemi.org.me .

Motivaciono pismo treba da sadrži podržavajuće elemente koji potvrđuju ispunjavanje uslova, odnosno da kandidat može da odgovori opisu posla. Curiculum Vitae (CV) treba da bude predat u Europass formatu.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?