Hitno dopuniti član 44 Zakona finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Centar za monitoring i istraživanja (CeMI) poziva poslanike/ce Skupštine Crne Gore da po hitnom postupku predlože i usvoje dopunu člana 44, stav 1, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, u dijelu Zapošljavanje i angažovanje zaposlenih lica, u kojem su, „izostavljena“ privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave,iz niza subjekata na koje se odnosi zabrana zapošljavanja u izbornom periodu.
Ovako definisana norma ostavlja prostor za zloupotrebe, nesmetana i netransparetna politička zapošljavanja u ovim privrednim društvima tokom izbornog perioda. Osim što ne propisuje zabranu i zapošljavanje u izuzetnim okolnostima, kao što je slučaj sa državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama i državnim fondovima, dodatno ne obavezuje privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave da Agenciji za spriječavanje
korupcije (ASK) dostave odluke o zapošljavanju tokom izbornog perioda, sa pratećom dokumentacijom, niti obavezu ASK-a da ove odluke objavi na svom sajtu i stavi na uvid javnosti.
Izražavamo sumnju da se na ovaj način namjerno otvara prostor za politička zapošljavanja i zloupotrebu javnih resursa zarad političkih interesa, van dometa kontrole nadležnih institucija, kao i da se direktno narušava princip transparetnosti u ovoj oblasti čime se, pored nadležnih institucija, onemogućava i nadzor i kontrola zapošljavanja od strane organizacija civilnog društva.
Podsjećamo i da je pitanje političkog zapošljavanja jedan od ključnih mehanizama izbornih zloputreba na koje godinama ukazuju sve medjunarodne i domaće organizacije, kao i na brojne institucionalno nerješene afere od kojih je naslikovitija, u smislu razotkrivanja mehanizma djelovanja, afera „Snimak“ za koju ni do danas nemamo institucionalni epilog, a koje značajno urušavaju povjerenje u izborni proces u Crnoj Gori.
Stoga, vjerujemo da će poslanici u Skupštini Crne Gore u najhitnijem roku otkloniti ovu
nepravilnost i onemogućiti potencijalne zloupotrebe i izborne manipulacije, a time i dodatno urušavanje povjerenja građana u izborni proces.
Ana Nenezić,
Izvršna direktorka

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?