Održana radionica za unaprjeđenje kapaciteta ASK-a u oblasti nadzora i kontrole zloupotrebe javnih resursa u susret parlamentarnim izborima u Crnoj Gori

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES), organizovao radionicu ,,Nadzor i kontrola zloupotrebe javnih resursa u susret parlamentarnim izborima u Crnoj Gori“, u Podgorici, 1. jula 2020.godine.  Radionica je predstavljala nastavak dvodnevne radionice Savjeta Evrope koje je prethodno organizovana sa istim ciljem, jačanje kapaciteta ASK u susret parlamentarnim izborima u Crnoj Gori. Radionica je okupila 25 učesnika iz više sektora ASK-a, Savjeta Evrope, IFES-a i organizacija civilnog društva koje sprovode projekte u oblasti nadzora izbornih procesa.

Radionica je imala za cilj da ukaže na ključne probleme u oblasti kontrole i nadzora zloupotrebe državnih resursa u toku izborne kampanje, ali i da posluži kao platforma za diskusiju o unaprjeđenju postojećih rješenja, stvarajući neophodan impetus za dalje usklađivanje rada Agencije sa međunarodnim standardima i praksom, ali i osnaživanje njenih istražnih ovlašćenja i proaktivnosti. U tom cilju predstavljenja je CeMI-jeva analiza „Agencija za sprječavanje korupcije u borbi protiv zloupotrebe državnih resursa“, kao i nacrt Plana nadzora i kontrole izborne kampanje za parlamentarne izbore 2020, na koje su, pored prisutnih učesnika svoje komentare i prijedloge za unaprjedjenje dali i eksperti Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES). Prepoznajući neophodnost izlaska iz stanja reaktivnosti i zauzimanja proaktivnijeg stava kada je u pitanju blagovremeno izvještavanje javnosti o rezultatima rada Agencije u toku izborne kampanje, predstavljeni su i instrumenti strateške komunikacije koji će poslužiti kao osnova za dalju optimizaciju postojećeg plana i unaprjeđenje transparentnosti djelovanja ove institucije.

Uvodničari i predavači bili su: Dušan Drakić, načelnik odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), Ana Selić, projekt menadžer Savjeta Evrope u Crnoj Gori, Chelsea  Dreher, istraživačica Centara za primjenjeno istraživanje i učenje iz IFES-a, Ana Nenezić, izvršna direktorka Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), Magnus Ohman, direktor Evropske regionalne kancelarije i viši savjetnik za političke finansije IFES-a, Juliette Schmidt, viši stručnjak za sukobe i bezbjednost, izbore i političke procese IFES-a i Boris Marić, pravni ekspert dok je radionicom moderirala Nina Kecojević,  projektni koordinator CeMI-ja.

Radionica je organizovana u  okviru realizacije projekta ,,Podrška donosiocima odluka u implementaciji antikorupcijskih standarda”, koji Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sprovodi u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES), Centralnom i Istočnoevropskom pravnom inicijativom (CEELI), Bugarskim institutom za pravne inicijative (BILI) i Forumom eksperata iz Rumunije.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?