Digitalna prava birača tokom izbornog procesa

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) je, u okviru Pilot projekta, pripremio e-brošuru, koja ima za cilj da upozna građana Crne Gore o rizicima koji postoje u digitalnom prostoru tokom izbornih kampanja, kao i o načinu zaštite svojih prava i sloboda na Internetu.

Imajući u vidu sve izazove koje donosi razvoj digitalnih tehnologija i popularnost i uticaj društvenih mreža na oblikovanje javnog mjenja, kao i činjenicu da se zbog specifičnosti situacije izazvane Covid-om polička kampanja partija dominantno odvija na Internetu, Pilot projekat se prvenstveno sprovodi u cilju zaštite birača i njihovog prava na informisan i slobodan izbor.

E-brošuru možete preuzeti na ovom linku.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?